Personální složení

Mgr. Martin Pečiva

ředitel

475 286 011
702 017 775

Ing. Kateřina Koděrová

tajemnice

475 286 012
721 132 429

ODDĚLENÍ ZPRACOVÁNÍ FONDŮ
Marcela Hladíková

vedoucí oddělení

475 286 033
606 592 299

Ivana Adamová

časopisy

475 286 032

Mgr. Vítězslava Bobková

katalogizace

475 286 038

Mgr. Daniela Jiříková

akvizice

475 286 034

Anna Novotná

katalogizace

475 286 039

Mgr. Roman Opat

akvizice, Rakouská k.

475 286 035

Štěpánka Petáková

katalogizace (VŠKP)

475 286 036

Michaela Veselá

 

katalogizace

 

475 286 037

 

 

ODDĚLENÍ SLUŽEB
Bc.Dagmar Nováková

vedoucí oddělení

475 286 022
606 810 154

Michaela Grussová

výpůjční, refer. služby

475 286 026

Bc. Jana Uhmanová

výpůjční, refer. služby

475 286 026

Eva Chejnovská

výpůjční, refer. služby

475 286 026

Ivana Kubešová

výpůjční refer. služby

475 286 026

Bc. Jiří Mašek

informační výchova, správa databází

475 286 013
602 403 688

Michaela Mittelbachová

výpůjční, refer. služby

475 286 026

Jana Nezbedová

MVS, MMVS, refer služby

475 286 023

Gabriela Třebínová

výpůjční, refer. služby

475 286 026

Mgr. Denisa Vrábľová

EDS, rešeršní služby

475 286 014