Personální složení

Mgr. Martin Pečiva

ředitel

475 286 011
702 017 775

martin.peciva@ujep.cz

Ing. Kateřina Koděrová

tajemnice

475 286 012
607 276 250

katerina.koderova@ujep.cz

ODDĚLENÍ ZPRACOVÁNÍ FONDŮ
Marcela Hladíková

vedoucí oddělení

475 286 033
606 592 299

marcela.hladikova@ujep.cz

Ivana Adamová

časopisy

475 286 032

ivana.adamova@ujep.cz

Mgr. Vítězslava Bobková

katalogizace

475 286 038

vitezslava.bobkova@ujep.cz

Mgr. Daniela Jiříková

akvizice

475 286 034

daniela.jirikova@ujep.cz

Eva Chejnovská

katalogizace

475 286 039

eva.chejnovska@ujep.cz

Mgr. Roman Opat

akvizice, Rakouská k.

475 286 035

roman.opat@ujep.cz

Štěpánka Petáková

katalogizace (VŠKP)

475 286 036

stepanka.petakova@ujep.cz

Michaela Veselá

 

katalogizace

 

475 286 037

 

michaela.vesela@ujep.cz

 

ODDĚLENÍ SLUŽEB
Bc. Dagmar Nováková

vedoucí oddělení

475 286 022
606 810 154

dagmar.novakova@ujep.cz

Zdeňka Schořová

výpůjční, refer. služby

475 286 026

 zdenka.schorova@ujep.cz

Bc. Jana Uhmanová

výpůjční, refer. služby

475 286 026

jana.uhmanova@ujep.cz

Bc. Tereza Ambrožová DiS.

výpůjční, refer. služby

475 286 026

tereza.ambrozova@ujep.cz

Ivana Kubešová

výpůjční refer. služby

475 286 026

ivana.kubesova@ujep.cz

Bc. Jiří Mašek

informační výchova, správa databází

475 286 013
602 403 688

jiri.masek@ujep.cz

Michaela Mittelbachová

výpůjční, refer. služby

475 286 026

michaela.mittelbachova@ujep.cz

Jana Nezbedová

MVS, MMVS, refer služby

475 286 023

jana.nezbedova@ujep.cz

Gabriela Třebínová

výpůjční, refer. služby

475 286 026

gabriela.trebinova@ujep.cz

Mgr. Denisa Vrábľová

EDS, rešeršní služby

475 286 014

denisa.vrablova@ujep.cz