Oblast katalogů a databází

Jsem studentem UJEP, ale nevím, jak se připojit do databází z domova. Je to možné?
Ano, možné to je. Návod na připojení z domova (mimo univerzitní PC síť) je možné dohledat zde.

Rád bych věděl, zdali máme v rámci databází předplacený časopis, např. Nature, kde tuto informaci najdu?
Seznam časopisů je možné najít v odkazu zde.

Potřeboval bych získat článek, který jsem ale nenašel v databázích UJEP. Co mám dělat?
Vyplňte prosím formulář na meziknihovní výpůjční službu (MVS), pokusíme se pro Vás článek najít a získat.

Kontakt:
e-mail: pult@knihovna.ujep.cz
tel.: (+420) 475 286 024–5, (+420) 702 201 972