Vysokoškolské kvalifikační práce

Všechny vysokoškolské kvalifikační práce (VŠKP) na UJEP je možné vyhledat v online katalogu VK UJEP. Návod na vyhledání naleznete zde.

Upozorňujeme, že tištěné kvalifikační práce jsou k dispozici čtenářům pouze pro prezenční studium v knihovně.

Kvalifikační práce jsou od roku 2008 také v elektronické podobě a lze je prohlížet po přihlášení do STAGu v sekci kvalifikační práce.

Přehledy obhájených diplomových a bakalářských prací s plným textem v síti UJEP (od r. 2008):
Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2019
Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2018
Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2017
Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2016
Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2015
Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2014
Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2013
Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2012
Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2011
Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2010
Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2009
Přehled obhájených diplomových a bakalářských prací 2008

Odhalování plagiátů závěrečných prací
UJEP je zapojena do služby odevzdej.cz na odhalování plagiátů vysokoškolských a seminárních prací. Portál umožňuje odhalit plagiát ve VŠKP ještě před obhajobou práce. Není nutné přihlášení. Práce je kontrolována vůči pracím, jež na UJEP byly obhájeny po 1. 1. 2008 a byl odevzdán řádný elektronický plný text práce.