Scopus

Databáze Scopus je největší abstraktová a citační polytematická databáze recenzované literatury (časopisy, monografie, sborníky atd). V současnosti obsahuje záznamy od cca 5 000 vydavatelů, včetně 22 000 záznamů časopisů (3 400 jsou v režimu Open Access) a cca 34 000 záznamů knih.

Popis zdroje na stránkách vydavatele (Elsevier) zde

Přístup do databáze Scopus:
z univerzitní PC sítě

mimo univerzitní PC síť

Oborové pokrytí: přírodní vědy, technika, medicína a společenské vědy převážně evropské provenience
Časové pokrytí: citační údaje od roku 1996, abstrakty od roku 1823

Seznamy dostupných titulů naleznete zde (denně aktualizovány)
Příručky a podpora od společnosti Elsevier zde
Video návod zde

Scimago Journals Rank (Elsevier) portál, který obsahuje a zpřístupňuje citační indikátory časopisů a zemí vytvořených z dat, která pochází z databáze Scopus.

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz