Databáze dle abecedy

Academic Search Complete – multioborová databáze plných textů odborných časopisů
Arts & Architecture Source – umělecké obory a architektura
ASPI  – interní právnický systém pro UJEP [návod]
BioOne FullText* – biologie, ekologie, životní prostředí [návody]
Cambridge Journals Online Full Collection – multioborová databáze pro společenské i přírodní vědy
Ebsco – rozhraní pro multioborové databáze EBSCO [návod]
Ebsco Discovery Service – hlavní vyhledávací nástroj – vyhledává ve většině dostupných elektronických zdrojích na UJEP [návody]
Erih plus* – bibliografická databáze, vzdělávání
Google Books* – knihy nebo části knih naskenované firmou Google
Google Scholar* – multioborová databáze, vyhledávač odborných textů na internetu
InCites – analytický nástroj pro citační metriky
IOPscience – přírodověda, medicína a technika
Journal Citation Reports – citační databáze, citace a impakt faktor vědeckých časopisů
Jstor Arts & Sciences I.- IV. – multioborová databáze pro humanitní a společenské vědy
Jstor Business & Economics Collection – databáze s ekonomickým zaměřením
Kramerius* (DNNT) – Online knihovna digitalizovaných dokumentů s retrospektivou sahající až do 19. století, jehož součástí je i databáze Děl nedostupných na trhu (více o DNNT).
Vzdálený přístup je zajištěn pomocí služby EduID (pro přihlášení zadejte údaje jako do Stagu/Novellu).
Manuscriptorium* – historické knižní fondy
MEDLINE Complete (EBSCOhost) –  Zdravotnické obory a problematika lékařství
Oecd eLibrary* – ekonomická statistika
Oxford Journals Online Archive – archivní tituly a články z databáze Oxford Jounals HSS i STM
Oxford Journals Online – Full Collection – multioborová databáze, převážně společenské a přírodní vědy
ProQuest Central – multioborová databáze
Sage HSS Journals – humanitní a společenské vědy [seznam dostupných titulů] [manuál]
Science Direct Freedom Collection – multioborová databáze [návod ]
Scopus – bibliografická a citační databáze. Více zde.
SpringerLink Compact – přírodní vědy, technika, medicína
Taylor & Francis – Social Science & Humanities Library – humanitní a společenské vědy
Web of Science – bibliografická a citační databáze [více informací]
Wiley Online Library Journals – multioborová databáze

* Volně dostupné zdroje