Impakt faktor (IF)

Významný ukazatel, který reflektuje kvalitu vědeckých publikací. Je udáván výhradně časopisům zařazeným do databáze Journal Citation Reports (součást Web of Science). Čím je hodnota dosaženého IF vyšší, tím je časopis kvalitnější a více sledovaný širší vědeckou obcí. IF je přidělován jednou ročně.

Výpočet IF: celkový počet citací časopisu retrospektivně za dva roky / počet článků za dva roky.
Vyjadřuje tedy průměrný počet citací, které je možné u článků očekávat.

Více o IF naleznete na stránkách vydavatele zde.

Vyhledání IF časopisu zajišťuje databáze Journal Citation Reports zde.