Metodicko-didaktická knihovna (Ceproniv)

Centrum pro podporu výuky německého jazyka a interkulturního vzdělávání CEPRONIV bylo založeno při Katedře germanistiky FF UJEP v roce 2017 a jeho hlavním cílem je podpora dalšího vzdělávání učitelů a učitelek německého jazyka v severočeském regionu formou seminářů, workshopů, prezentací nových učebnic a dalších aktivit.

Jeho součástí je specializovaná a moderně vybavená METODICKO-DIDAKTICKÁ KNIHOVNA, zaměřená na podporu praktické výuky německého jazyka. Vedle odborných publikací z oblasti didaktiky a metodiky či k rozvíjení jazykových kompetencí je zde postupně budována i sbírka aktuálních učebnic a dalších výukových materiálů.

Knižní fond se nachází ve volném výběru Vědecké knihovny UJEP v těsném sousedství Rakouské knihovny, je pro veřejnost volně přístupný v běžné otevírací době, s možností absenční a v rámci ČR i meziknihovní výpůjčky a také přes vlastní Online knižní katalog. Knihovna mj. nabízí službu skenování zdarma.

Tipy a doporučení na pořízení odborných publikací, učebnic či konkrétních výukových materiálů jsou vítány a můžete nám je průběžně zasílat prostřednictvím emailu ceproniv@ujep.cz.

Otevírací doba CEPRONIV v knihovně

Kontakt:
e-mail: ceproniv@ujep.cz