Chci se přihlásit do čtenářského konta

Registrací získáváte možnost využívat veškeré služby naší knihovny. Automaticky je vám vytvořeno čtenářské konto, které poskytuje ucelený přehled o výpůjčkách, žádankách, rezervacích a dluzích.

Přihlášení do čtenářského konta (zde): Přihlašujete se číslem svého čipového průkazu (na čipové kartě studenta pod jménem – číslo z karty se opisuje celé, bez mezer a včetně velkých písmen) nebo studentským emailem. Uživatelé z veřejnosti, kteří mají vyrobený průkaz s čárovým kódem, zadávají číslo průkazu (na zadní straně), popř. e-mail.
Heslo: Automaticky je přednastaveno datum narození ve tvaru RRRRMMDD. Například datum narození čtenáře je 31. 12. 1985, pak heslo bude ve formátu 19851231. Z důvodu bezpečnosti je nutné si následně heslo změnit, to můžete udělat po přihlášení do svého čtenářského konta v sekci Nastavení, kde najdete odkaz Změnit heslo.

Co dělat při zapomenutém hesle?
Přímý odkaz na změnu hesla naleznete zde (odkaz na změnu zapomenutého hesla najdete v online katalogu v sekci Konto). Nebo se dostavte přímo do knihovny, kde vám nové heslo rádi nastavíme.

Kontakt:
e-mail: pult@knihovna.ujep.cz
tel.: (+420) 475 286 024-5, (+420) 702 201 972