Citační manažer CitacePRO+

je profesionální český citační manažer, který slouží pro vytváření, správu a export bibliografických citací. Specializuje se na nejrozšířenější českou citační normu ISO 690, ale obsahuje také ty nejdůležitější světové citační normy (např. APA, AMA, Harvard, MLA atd.) Citační manažer má řadu funkcí, kdy je např. možné citace vytvářet pomocí základního formuláře, nebo automaticky pomocí zadání ISBN, DOI čísla, nebo přímo názvu. CitacePRO jsou zároveň online provázány s knižním katalogem VK UJEP a vyhledávačem v elektronických zdrojích na UJEP EBSCO Discovery. Pro studenty UJEP je CitacePRO zdarma.

Přihlášení je na www.citacepro.com (z nabídky dostupných institucí, dole na stránce, vyberte UJEP a zadejte přihlašovací údaje jako do STAGu, nebo Novellu).

Podrobný návod na práci s manažerem v PDF

Video návod z OU (Youtube)

Česká státní citační norma ČSN ISO 690.

Připravovaná školení na UJEP

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz