Citační manažer CitacePRO

je profesionální český citační manažer, který slouží pro vytváření, správu a export bibliografických citací. Specializuje se na nejrozšířenější českou citační normu ISO 690, ale obsahuje také ty nejdůležitější světové citační normy (např. APA, AMA, Harvard, MLA atd.) Citační manažer má řadu funkcí, kdy je např. možné citace vytvářet pomocí základního formuláře, nebo automaticky pomocí zadání ISBN, DOI čísla, nebo přímo názvu. CitacePRO jsou zároveň online provázány s knižním katalogem VK UJEP a vyhledávačem v elektronických zdrojích na UJEP EBSCO Discovery. Pro studenty UJEP je CitacePRO zdarma.

Účet je možné si vytvořit na www.citacepro.com (z nabídky dostupných institucí vyberte UJEP a zadejte přihlašovací údaje jako do STAGu)
Podrobný návod na práci s manažerem v PDF
Video návod (Youtube)
Česká státní citační norma ČSN ISO 690.

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: