Elektronické knihy

Studenti a akademičtí pracovníci UJEP mají zajištěn přístup k elektronickým knihám od několika poskytovatelů. Registrovaní čtenáři knihovny mohou využít také možnost zapůjčení 10 ks čteček e-knih (ty lze půjčit až na 21 dnů). Podmínky zpřístupnění a následného užívání e-knih jsou obdobné jako u časopisů a vycházejí z konkrétních licenčních smluv a podmínek. Přístup je umožněn na základě stanoveného rozsahu IP adres.

Flexibooks
Dostupné v knižním katalogu knihovny a na platformě Flexibooks
Kolekce: multioborová
Jazyk: čeština, angličtina, němčina
Návod

eBooks Elsevier
Seznam titulů ke stažení: eBooks Elsevier (.xlsx)
Dostupné na platformě Science Direct
Kolekce: multioborová
Jazyk: angličtina
Pozn. Vydavatel Elsevier umožňuje po dobu dvou měsíců bezplatný přístup do všech svých učebnic na platformě Science Direct.
Postup: Seznamu učebnic nalezete v odkazu, ten uvádí i jejich umístění v databáze. Pro přihlášení v databázi použijte v pravém horním rohu ikonu Sign-in a vyberte volbu Other institution , dohledejte Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a vyplňte hesla jako do Stagu/novellu.

eBooks Cambridge University Press – zpřístupnilo do 30. června 2020 všechny své učebnice (aktuální seznam 775 titulů). Připojilo i kolekce  Companions, Histories a Elements (souhrnný seznam). Tituly jsou dostupné po přihlášení, viz níže.
Pro vzdálené přihlášení do databáze Cambridge použijte v pravém horním rohu ikonu – Log in – vyberte – Log in via Shibboleth or Athens -a z rolovacího pole Federace vyberte Czech Republic a u Organizace vyberte UJEP. Výběr potvrďte – Select. Následně zadejte údaje jako do Stagu/Novellu.

Harvard Business Publishing poskytuje předplatitelskou kolekci eKnih Harvard Business Review pro neomezený počet simultánních uživatelů zdarma. E-knihy jsou dostupné pro studenty UJEP na platformě EBSCO.  Kolekce obsahuje kompletní katalog Harvard Business Review. Mezi zhruba šesti stovkami titulů najdete více než čtyři sta monografií, knižních novinek, seminárních prací a více než sto padesát článků o HBR Classics.
Postup pro přihlášení z domova. Pro přístup do databáze z domova využijte tento odkaz. Následně vyberte Czech Academic identity Federation eduID / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / vyplňte hesla jako do Stagu nebo Novellu (zaměstnanci).

eBooks Wiley
Seznam titulů ke stažení: eBooks Wiley (.xlsx)
Dostupné v databázi Wiley
Kolekce: multioborová, obsah e-knih nakladatelství Wiley z období 2014-2017
Jazyk: angličtina

eBooks Springer
Seznam titulů ke stažení: eBooks Springer (.xlsx)
Dostupné v databázi Springer
Kolekce: multioborová, Business and Management; Social Sciences; Earth and Environmental Science; Medicine; Chemistry and Materials Science; Biomedical and Life Sciences; Engineering
Jazyk: angličtina

eBooks EnviroNetBase
Seznam titulů: eBooks EnviroNetBase
Dostupné na platformě Taylor & Francis
Kolekce: multioborová se zaměřením na životní prostředí, ekologii, vědy o Zemi a související obory
Jazyk: angličtina

eBooks EBSCO
Seznam titulů: eBooks EBSCO
Dostupné v databázi EBSCO
Kolekce: multioborová
Jazyk: angličtina, čeština, němčina
Poznámka: E-knihy lze prohlížet buď online (kliknutím na eBook Full Text) nebo vypůjčit offline a následně prohlížet (návod a materiály k EBSCO eBooks zde).
E-knihy od společnosti EBSCO je možné číst i stahovat přímo z domova přes tzv. vzdálený přístup, návod zde.

eBooks ProQuest Central
Seznam titulů a vstup do databáze: eBookCentral
Kolekce: multioborová – humanitní
Jazyk: čeština, angličtina

Kramerius a DNNT (Díla nedostupná na trhu)
Vstup přes platformu Kramerius
Seznam titulů: Kramerius, DNNT (FAQ)
Kolekce: multioborová
Jazyk: čeština, angličtina, ruština, němčina…
Vzdálený přístup je zajištěn pomocí služby EduID (pro přihlášení do databáze mimo PC sít UJEP, zadejte údaje jako do Stagu/Novellu).

Palmknihy
Knihy v elektronické podobě jsou k dispozici prostřednictvím kupónu.
Pro získání kupónu kontaktujte výpůjční pult knihovny: pult@knihovna.ujep.cz
Dostupné tituly:
Etika pro pomáhající profese – přímý odkaz do katalogu VK UJEP
Speciální pedagogika (Fischer, Škoda) – přímý odkaz do katalogu VK UJEP
Dostupné v knižním katalogu knihovny a také na Palmknihy.cz
Kolekce: humanitní
Jazyk: čeština
Návod

Peter Lang eBooks
Dostupné z knižního katalogu knihovny a nebo přímo na platformě Peter Lang.
Kolekce: humanitní
Jazyk: němčina, angličtina
Seznam dostupných titulů

Volně dostupné e-knihy:

Databáze knih.cz (beletrie)odkaz
Pablikado – odkaz (pro přihlášení vyberte UJEP a následně zadejte údaje jako do STAGu nebo Novellu).
Project GUTENBERGodkaz
E-knihy Městské knihovny v Praze – odkaz
DOAB – adresář otevřených publikací – odkaz
Open Research Library – je multioborová fulltextová digitální knihovna e-knih.
Open Library nabízí po zaregistrování řadu e-knih. Více na Open Library.org.