Elektronické knihy

Studenti a akademičtí pracovníci UJEP mají zajištěn přístup k elektronickým knihám od několika poskytovatelů. Registrovaní čtenáři knihovny mohou využít také možnost zapůjčení 10 ks čteček e-knih (ty lze půjčit až na 21 dnů). Podmínky zpřístupnění a následného užívání e-knih jsou obdobné jako u časopisů a vycházejí z konkrétních licenčních smluv a podmínek. Přístup je umožněn na základě stanoveného rozsahu IP adres.

Flexibooks
Dostupné v knižním katalogu knihovny a na platformě Flexibooks
Kolekce: multioborová
Jazyk: čeština, angličtina, němčina
Návod, obchodní podmínky

eBooks Elsevier Science Direct
Seznam předplacených titulů: eBooks Elsevier
Knihy jsou součástí platformy Science Direct
Kolekce: multioborová (Biomedical Engineering, Biomedical Science and Medicine, Chemistry, Chemical Engineering, Engineering, Earth and Planetary Sciences, Environmental Science, Immunology and Microbiology, Mathematics and Computing, Materials Science, Neuroscience and Psychology, Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science, Social Sciences.
Jazyk: angličtina
Pro vzdálené přihlášení do databáze použijte v pravém horním rohu ikonu Sign-in a vyberte volbu Other institution , dohledejte Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a vyplňte své eduID údaje.

eBooks Wiley
Seznam titulů ke stažení: eBooks Wiley (.xlsx)
Dostupné v databázi Wiley
Kolekce: multioborová, obsah e-knih nakladatelství Wiley z období 2014-2017
Jazyk: angličtina

eBooks Springer
Seznam titulů ke stažení: eBooks Springer (.xlsx)
Dostupné v databázi Springer
Kolekce: multioborová, Business and Management; Social Sciences; Earth and Environmental Science; Medicine; Chemistry and Materials Science; Biomedical and Life Sciences; Engineering
Jazyk: angličtina

eBooks EnviroNetBase
Seznam titulů: eBooks EnviroNetBase
Dostupné na platformě Taylor & Francis
Kolekce: multioborová se zaměřením na životní prostředí, ekologii, vědy o Zemi a související obory
Jazyk: angličtina

eBooks EBSCO
Seznam titulů: eBooks EBSCO
Dostupné v databázi EBSCO
Kolekce: multioborová
Jazyk: angličtina, čeština, němčina
Poznámka: E-knihy lze prohlížet buď online (kliknutím na eBook Full Text) nebo vypůjčit offline a následně prohlížet (návod a materiály k EBSCO eBooks zde).
E-knihy od společnosti EBSCO je možné číst i stahovat přímo z domova přes tzv. vzdálený přístup, návod zde.
Vybrané e-knihy eBooks Ebsco (seznam zde) byly pořízeny v rámci projektu:
NPO 3.2.1 „Transformace formy a obsahu vzdělávání na UJEP“ NPO_UJEP_MSMT-16588/2022.

eBooks ProQuest Central a Taylor & Francis
Seznam titulů a vstup do databáze: ProQuest Ebook Central a Taylor & Francis
Seznam předplacených titulů v rámci Národního plánu obnovy: e-knihy ProQuest Ebook Central nebo na Taylor & Francis
Pro vzdálené přihlášení do databází použijte své eduID
Kolekce: multioborová – humanitní
Jazyk: čeština, angličtina
NOVINKA: V rámci e-knih od ProQuest Central lze využít tzv. cílený nákup. Ten na základě cílené poptávky po publikaci dovolí publikaci trvale zakoupit do fondu, návod naleznete zde.
E-knihy eBooks ProQuest Central a Taylor & Francis byly pořízeny v rámci projektu:
NPO 3.2.1 „Transformace formy a obsahu vzdělávání na UJEP“ NPO_UJEP_MSMT-16588/2022.

Kramerius a DNNT (Díla nedostupná na trhu)
Vstup přes platformu Kramerius
Seznam titulů: Kramerius, DNNT (FAQ)
Kolekce: multioborová
Jazyk: čeština, angličtina, ruština, němčina…
Vzdálený přístup je zajištěn pomocí služby EduID (pro přihlášení do databáze mimo PC síť UJEP, zadejte údaje jako do Stagu/Novellu).

VOLNĚ DOSTUPNÉ E-KNIHY:
Publication Finder – vyhledávání publikací indexovaných v Ebsco – odkaz 
Databáze knih.cz (beletrie)
odkaz
SCOAP3odkaz
Pablikado – odkaz (pro přihlášení vyberte UJEP a následně zadejte údaje jako do STAGu nebo Novellu).
Project GUTENBERGodkaz
E-knihy Městské knihovny v Praze – odkaz
DOAB – adresář otevřených publikací – odkaz
Open Research Library – je multioborová fulltextová digitální knihovna e-knih.
Open Library nabízí po zaregistrování řadu e-knih. Více na Open Library.org.