Elektronické knihy

Studenti a akademičtí pracovníci UJEP mají zajištěn přístup k elektronickým knihám od několika poskytovatelů. Registrovaní čtenáři knihovny mohou využít také možnost zapůjčení 10 ks čteček e-knih (ty lze půjčit až na 21 dnů). Podmínky zpřístupnění a následného užívání e-knih jsou obdobné jako u časopisů a vycházejí z konkrétních licenčních smluv a podmínek. Přístup je umožněn na základě stanoveného rozsahu IP adres.

Flexibooks
Dostupné v knižním katalogu knihovny a na platformě Flexibooks
Kolekce: multioborová
Jazyk: čeština, angličtina, němčina
Návod, obchodní podmínky

eBooks Elsevier
Seznam titulů ke stažení: eBooks Elsevier (.xlsx)
Dostupné na platformě Science Direct
Kolekce: multioborová
Jazyk: angličtina
Pozn. Vydavatel Elsevier umožňuje po dobu dvou měsíců bezplatný přístup do všech svých učebnic na platformě Science Direct.
Postup: Seznamu učebnic naleznete v odkazu, ten uvádí i jejich umístění v databáze. Pro přihlášení v databázi použijte v pravém horním rohu ikonu Sign-in a vyberte volbu Other institution , dohledejte Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a vyplňte hesla jako do Stagu/novellu.

eBooks Wiley
Seznam titulů ke stažení: eBooks Wiley (.xlsx)
Dostupné v databázi Wiley
Kolekce: multioborová, obsah e-knih nakladatelství Wiley z období 2014-2017
Jazyk: angličtina

eBooks Springer
Seznam titulů ke stažení: eBooks Springer (.xlsx)
Dostupné v databázi Springer
Kolekce: multioborová, Business and Management; Social Sciences; Earth and Environmental Science; Medicine; Chemistry and Materials Science; Biomedical and Life Sciences; Engineering
Jazyk: angličtina

eBooks EnviroNetBase
Seznam titulů: eBooks EnviroNetBase
Dostupné na platformě Taylor & Francis
Kolekce: multioborová se zaměřením na životní prostředí, ekologii, vědy o Zemi a související obory
Jazyk: angličtina

eBooks EBSCO
Seznam titulů: eBooks EBSCO
Dostupné v databázi EBSCO
Kolekce: multioborová
Jazyk: angličtina, čeština, němčina
Poznámka: E-knihy lze prohlížet buď online (kliknutím na eBook Full Text) nebo vypůjčit offline a následně prohlížet (návod a materiály k EBSCO eBooks zde).
E-knihy od společnosti EBSCO je možné číst i stahovat přímo z domova přes tzv. vzdálený přístup, návod zde.

eBooks ProQuest Central
Seznam titulů a vstup do databáze: eBookCentral
Kolekce: multioborová – humanitní
Jazyk: čeština, angličtina
NOVINKA: V rámci e-knih od ProQuest Central lze využít tzv. cílený nákup. Ten na základě cílené poptávky po publikaci dovolí publikaci trvale zakoupit do fondu, návod naleznete zde.

Kramerius a DNNT (Díla nedostupná na trhu)
Vstup přes platformu Kramerius
Seznam titulů: Kramerius, DNNT (FAQ)
Kolekce: multioborová
Jazyk: čeština, angličtina, ruština, němčina…
Vzdálený přístup je zajištěn pomocí služby EduID (pro přihlášení do databáze mimo PC síť UJEP, zadejte údaje jako do Stagu/Novellu).

Peter Lang eBooks
Dostupné z knižního katalogu knihovny a nebo přímo na platformě Peter Lang.
Kolekce: humanitní
Jazyk: němčina, angličtina
Seznam dostupných titulů

VOLNĚ DOSTUPNÉ E-KNIHY:

Publication Finder – vyhledávání publikací indexovaných v Ebsco – odkaz 
Databáze knih.cz (beletrie)
odkaz
SCOAP3odkaz
Pablikado – odkaz (pro přihlášení vyberte UJEP a následně zadejte údaje jako do STAGu nebo Novellu).
Project GUTENBERGodkaz
E-knihy Městské knihovny v Praze – odkaz
DOAB – adresář otevřených publikací – odkaz
Open Research Library – je multioborová fulltextová digitální knihovna e-knih.
Open Library nabízí po zaregistrování řadu e-knih. Více na Open Library.org.