Publikační bonusy v rámci konsorcia CzechElib

V souvislosti s publikační problematikou bychom chtěli informovat o nabídce bonusů, kterou v rámci projektu CzechElib (Národní centrum pro elektronické informační zdroje) poskytují vybrané vydavatelské domy autorům z řad akademických a vědeckých institucí. Bonusy byly vyjednány v rámci předplatného zdrojů, resp. transformačních smluv mezi CzechElib a vybranými vydavateli pro období 2022–2024. Transformační smlouvy převádějí část poplatků z předplatného (Read Fee) na poplatek za publikování (Article Processing Charge – APC) a umožňují tak autorům z institucí následně publikovat u vydavatele ve vybraném Open Access (OA) modelu. Díky členství UJEP v projektu CzechElib mají také naši korespondující autoři možnost získat slevu nebo úplné odpuštění poplatků za publikování svých prací.

Nabízené bonusy pro UJEP:
Volné APC vouchery
Vydavatel Springer: Bezplatné publikování omezeného množství článků (5 APC tokenů) v režimu OA pouze v hybridních titulech (Springer, Adis, Palgrave a Academic journals on Nature.com), více zde.
Vydavatel Taylor & Francis: Bezplatné publikování omezeného množství článků (3 APC tokeny) v režimu OA pouze v hybridních titulech, více zde.
Vydavatel Wiley: Bezplatné publikování omezeného množství článků (7 APC tokenů) v režimu OA pouze v hybridních titulech, více zde.

Volné publikování v Hybridních a Gold OA titulech
Vydavatel Oxford Journals: Bezplatné neomezené publikování v režimu OA ve všech titulech (hybridních i Gold OA) s několika výjimkami, více zde.
Vydavatel Cambridge Journals: Bezplatné neomezené publikování v režimu OA ve všech titulech (hybridních i Gold OA), více zde.
Vydavatel IoPscience: Bezplatné neomezené publikování v režimu OA ve všech titulech (hybridních i Gold OA) s několika výjimkami, více zde.

Slevy, či snížené sazby APC poplatků:
Výrazná sleva na APC pro publikování v režimu OA v hybridních i Gold OA titulech. Více zde.

Aktuální soupis všech vydavatelů poskytujících benefity naleznete na stránkách projektu CzechElib zde.

Důležité:
Výše uvedené platí pouze pro korespondující autory z UJEP. Pro využití bonusů je bezpodmínečně nutné pro komunikaci s vydavateli udávat afiliaci k UJEP, resp. využívat e-mail s doménou @ujep.cz.
V případě vydavatelů s omezeným počtem tokenů si raději ověřte možnost OA publikování u knihovny. Schvalování APC tokenů bude v režimu “first come, first served”. Aktuální přehled zbývajících APC tokenů je možné nalézt v tabulce zde.

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz