Publikační bonusy v rámci konsorcia CzechElib

V souvislosti s publikační problematikou bychom chtěli informovat o nabídce bonusů, kterou v rámci projektu CzechElib (Národní centrum pro elektronické informační zdroje) poskytují vybrané vydavatelské domy autorům z řad akademických a vědeckých institucí. Bonusy byly vyjednány v rámci předplatného zdrojů, resp. transformačních smluv mezi CzechElib a vybranými vydavateli pro období 2022–2024. Transformační smlouvy převádějí část poplatků z předplatného (Read Fee) na poplatek za publikování (Article Processing Charge – APC) a umožňují tak autorům z institucí následně publikovat u vydavatele ve vybraném Open Access (OA) modelu. Díky členství UJEP v projektu CzechElib mají také naši korespondující autoři možnost získat slevu nebo úplné odpuštění poplatků za publikování svých prací.

Nabízené bonusy pro UJEP:

Databáze s volnými APC tokeny/vouchery, které lze využít u hybridních OA titulů
Springer Nature: Bezplatné publikování omezeného množství článků (standardně 5 APC tokenů) v režimu OA pouze v hybridních titulech (Springer, Adis, Palgrave a Academic journals on Nature.com), více zde.
Taylor & Francis: Bezplatné publikování omezeného množství článků (standardně 3 APC tokeny) v režimu OA pouze v hybridních titulech, více zde.
Wiley: Bezplatné publikování omezeného množství článků (standardně 7 APC tokenů) v režimu OA pouze v hybridních titulech, více zde.
Aktuální přehled zbývajících APC tokenů je možné nalézt v tabulce zde.

Databáze umožňující volné publikování u hybridních nebo gold OA titulů
Oxford Journals: Bezplatné neomezené publikování v režimu OA ve všech titulech (hybridních i Gold OA) s několika výjimkami, více zde.
Cambridge Journals: Bezplatné neomezené publikování v režimu OA ve všech titulech (hybridních i Gold OA), více zde.
IoPscience: Bezplatné neomezené publikování v režimu OA ve všech titulech (hybridních i Gold OA) s několika výjimkami, více zde.

Databáze nabízející slevu, či snížené sazby APC poplatků:
Sage HSS: Výrazná sleva na APC pro publikování v režimu OA v hybridních i Gold OA titulech. Více zde.

Aktuální přehled počtu tokenů (APC) k uplatnění naleznete zde.
Aktuální soupis všech vydavatelů poskytujících benefity v databázích naleznete na stránkách projektu CzechElib zde.

Důležité:
Výše uvedené platí pouze pro korespondující autory z UJEP. Pro využití bonusů je bezpodmínečně nutné pro komunikaci s vydavateli udávat afiliaci k UJEP, resp. využívat e-mail s doménou @ujep.cz.
V případě vydavatelů s omezeným počtem tokenů si raději ověřte možnost OA publikování u knihovny. Schvalování APC tokenů bude v režimu “first come, first served”.
Poukazy na tokeny doporučujeme využívat pouze v případě, že není zajištěno financování APC z jiných zdrojů, např. projektů.

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz