Přehled počtu tokenů (APC) k uplatnění

Počet volných APC tokenů k uplatnění v hybridních titulech:

Vydavatel Nárok Zbývá k uplatnění
Springer na 5 APC tokenů  3 APC tokeny
Taylor and Francis na 3 APC tokeny  1 APC tokeny
Wiley na 7 APC tokenů  7 APC tokenů

Poukazy na tokeny doporučujeme využívat pouze v případě, že není zajištěno financování APC z jiných zdrojů, např. projektů.

Aktualizováno dne: 7. 6. 2023.

 

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz