Přehled počtu tokenů (APC) k uplatnění

Počet volných APC tokenů k uplatnění v hybridních titulech:

Vydavatel (Publisher) Nárok (Institutional claim – free APC) Zbývá k uplatnění (remain free APC token)  Informace pro autory (for authors)
Springer na 5 APC tokenů … bude aktualizováno jak publikovat, seznam časopisů
Taylor and Francis na 3 APC tokeny  3 APC tokeny jak publikovat, seznam časopisů
Wiley na 1 APC token  1 APC token jak publikovat, seznam časopisů

Poukazy na tokeny doporučujeme využívat pouze v případě, že není zajištěno financování APC z jiných zdrojů, např. projektů.
We recommend using free APC vouchers only, when APC funding from other sources, such as projects, is not secured.

Aktualizováno dne: 16. 2. 2024.

 

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz