Rakouská knihovna (RK)

Rakouská knihovna (RK) v Ústí nad Labem byla otevřena 3. dubna 2014.
Prostorově a organizačně je součástí Vědecké knihovny a obsahuje 3.963 svazků dokumentů (k 30.11.2022) viz katalog Rakouské knihovny. Rakouská knihovna nabízí všem zájemcům nejen tvorbu rakouských autorů, ale i literaturu z oblasti dějin, reálií, politiky, sociologie, ekonomie, filozofie, psychologie, umění, gender studies aj. Zvláštní oddělení je věnováno hlavnímu městu Vídeň.
Všechny publikace, mezi nimiž jsou i vybrané české překlady, jsou k dispozici k zapůjčení.

Rakouská knihovna pořádá pravidelně také kulturní akce jako např. autorská čtení, přednášky, výstavy nebo filmové večery.
Jejím cílem je prostřednictvím svého knižního fondu i pořádaných akcí podporovat výzkum a vzdělávání v oblasti otázek souvisejících s Rakouskem a zároveň zprostředkovávat rakouskou kulturu v severočeském regionu a prohlubovat tak vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou.

Rakouská knihovna, kterou katedra germanistiky FF UJEP od svého založení v r. 1990 budovala ve spolupráci s rakouskými institucemi, je součástí mezinárodní sítě Rakouských knihoven Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraničních věcí (Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres, BMEIA) a v České republice úzce spolupracuje s Rakouským kulturním fórem v Praze.

Adresa RK:
Vědecká knihovna UJEP
Rakouská knihovna

Pasteurova 5
400 96 Ústí nad Labem
IČ 44555601
DIČ CZ44555601

Vědecká garantka RK:
prof. Mgr. Renata Cornejo, Ph.D.
tel.: (+420) 475 286 473
e-mail: renata.cornejo@ujep.cz

Knihovník RK:
Mgr. Roman Opat
tel.: (+420) 475 286 035
e-mail: roman.opat@ujep.cz

Lektor RK:
Manuel Kloibhofer, M.A.
tel: (+420) 475 286 478
e-mail: manuel.kloibhofer@ujep.cz

Knižní fond RK je průběžně aktualizován. Své návrhy na nákup nových knih můžete zasílat knihovníkovi RK na e-mail: roman.opat@ujep.cz

Výroční zprávy
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

Odkazy:
Kultura
Program Rakouského kulturního fóra v Praze
Alte Schmiede in Wien
Pražský literární dům autorů německého jazyka

Rešerše
Bibliotheksnachrichten (Rezensionen online open) – volně přístupné recenze online k beletrii, literatuře faktu, dětské literatuře a dalším literárním žánrům
IZA (Innsbrucker Zeitungsarchiv online) – databanka recenzí k německojazyčné a cizojazyčné literatuře v denním tisku
Katalog Rakouské národní knihovny
Literaturhaus Wien

Tisk
Volltext (Zeitung für Literatur) – Vídeňské literární noviny, zaměřené na současnou literaturu všech žánrů (předtisky, úryvky literárních děl a z nových knih, rozhovory s autory, reportáže, literární kritiky, autorské portréty)
Zeitschrift Profil online – časopis o aktuálním politickém, kulturním a společenském dění v Rakousku

Kontakt:
Mgr. Roman Opat
tel.: (+420) 475 286 035
e-mail: roman.opat@ujep.cz