Web of Science

Databáze Web of Science (WoS) patří mezi nejvýznamnější multioborové databáze, které jsou zaměřené na sběr bibliografických údajů z vybraných vědeckých zdrojů (sborníky, časopisy, články) a zároveň se zaměřují na shromažďování údajů o citačních ohlasech vědeckých prací a jejich autorech. Citační ohlasy mohou být dobrým vodítkem, pomocí něhož lze mimo jiné rozpoznat aktuální vědecké trendy témata. Důležitým indikátorem při vyhledávání v citačních databázích je zejména tzv. impakt faktor (u časopisů) a citační ohlas (u autora článku). Na UJEP jsou k dispozici citační databáze Web of Science (včetně Journal Citation Reports ) a Scopus.  

Do 22.6. 2021 je možné využít zkušební přístup do analytického nástroje InCites.

Obsah:
Web of Science Core Collection (1900-současnost, přes 18 tisíc periodik)

  • Science Citation Index Expanded (1945–současnost)
  • Social Sciences Citation Index (1977–současnost)
  • Arts and Humanities Citation Index (1977–současnost)
  • Emerging Sources Citation Index (2015–současnost)
  • Conference Proceedings (1990–současnost) – dvě řady: Science&Technology Edition, Social Sciences & Human Edition
  • Current Chemical Reactions (1986–současnost)
  • Index Chemicus (1993–současnost)

Journal Citation Reports je databáze zaměřená na poskytování výsledků analýz citovanosti u konkrétních časopisů.

Doplňkové databáze:

  • KCI Korean Journal Database (1980–současnost)
  • Russian Science Citation Index (2005–současnost)
  • SciELO Citation Index (1997–současnost)

Přístup do databáze WoS:
z univerzitní PC sítě

mimo univerzitní PC síť

Návody na práci s WoS: v PDF, video návody (výukový portál)

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
jiri.masek@ujep.cz