Vzdálený přístup do Web of Science

Návod pro připojení do citační databáze mimo univerzitní síť (platný pro Web of Science):
1. Jděte na domácí adresu produktu www.webofknowledge.com.
2. V části INSTITUTIONAL USERS SIGN IN vyberte z rolovacího menu Czech academic identify federation eduID.cz a potvrďte.
3. Vyberte UJEP.
4. Budete přesměrováni na přihlašovací portál UJEP, přihlašovací údaje jsou shodné jako do Nowellu (studenti používají údaje do STAGu).
5. A jste ve Web of Science.

Návod na vyhledávání je např. zde nebo v PDF.

Pozn. Všechny licencované elektronické zdroje na UJEP jsou z univerzitní PC sítě dostupné bez nutnosti přihlašování.

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz