Scimago Journals Rank (SJR)

Scimago Journals Rank (Elsevier) je portál, který obsahuje a zpřístupňuje citační indikátory časopisů a zemí vytvořených z dat, která pochází z databáze Scopus.

Indikátory, které je možné vyhledat pomocí SJR:
Rank – postavení časopisu ,Title – název časopisu, SJR = SCImago Journal Rank – indikátor SJR, podrobné informace viz zde., H- Index – vyčísluje vědeckou produktivitu a vědecké působení časopisu, celkový počet citací (za 3roky) atd. SJR kvartily jsou barevně označeny, udávají podrobnější metriky a popis daného časopisu.

Přístup do databáze JCR.

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz