Scimago Journals Rank (SJR)

Scimago Journals Rank (Elsevier) je portál, který obsahuje a zpřístupňuje citační indikátory časopisů a zemí vytvořených z dat, která pochází z databáze Scopus.

Indikátory, které je možné vyhledat pomocí databáze SJR:
Rank – postavení časopisu,
Title – název časopisu,
SJR – SCImago Journal Rank indikátor, podrobné informace o výpočtu indikátoru viz zde.,
H- Index – vyčísluje vědeckou produktivitu a vědecké působení časopisu,
Počet citací (i víceleté),
SJR kvartily – jsou barevně označeny, udávají podrobnější metriky a popis daného časopisu.

Přístup do databáze JCR.

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz