Zelená cesta otevřeného přístupu

Principem zelené cesty (Green Open Access) otevřeného přístupu je, že autoři publikují výsledky své práce, např. odborné recenzované články, v tradičním předplaceném periodiku a zároveň ukládají autorskou verzi článku ve vybraném repozitáři (proces autoarchivace).

Z repozitářů lze následně uloženou verzi práce volně stáhnout. Autor je samozřejmě povinen respektovat politiku vydavatele a jeho postoj k otevřenému přístupu (verze článku, embargo zveřejnění). Podmínky autoarchivační politiky vydavatelů je možné dohledat ve smlouvě s vydavatelem a nebo v registru SHERPA/RoMEO.

Politika vydavatele k OA:
Jakou verzi článků uložit?
Většina vydavatelů uložení určité verze článku do repozitáře umožňuje, avšak zde je nutné rozlišovat (preprint, postprint, vydavatelská verze článku).
Embargo:
V řadě případů vydavatel umožňuje autorovi publikovat vybranou verzi článku pod podmínkou pozdržení jeho zveřejnění, pomocí tzv. embarga. Embargo je nejčastěji uvaleno na 6 měsíců u STM oborů (sicence, technology, medicine) a 12 měsíců u HSS (humanities and social sciences).

Autorské právo – licence:
Standardně v tradičním způsobu publikování, jsou autoři smluvně  nuceni přenechávat vydavatelům část svých majetkových práv na dílo výměnou za následné publikování (tzv. copyright transfer agreement) a mají tak v budoucnu pouze omezenou možnost ovlivnit nakládání vydavatele s jejich prací. V rámci open access je však možné využít dodatky smluv s vydavateli (tzv. author addendum) a práva si lépe ochránit. V otevřených časopisech, kde autoři platí publikační poplatek, je licenční ujednání mezi autorem a vydavatelem často řešeno licencemi Creative Commons.

Podmínky a politiky vydavatelů standardně nalezete na jejich domovských stránkách (Springer, Elsevier).

Pokud vydavatel otevřený přístup nepodporuje, je možné dílo uložit do repozitáře, ale musí zůstat v uzavřeném režimu (closed access).

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz