ResearcherID/Publons

ResearcherID/Publons
Identifikátor od společnosti Clarivate Analytics, která je producentem platformy Web of Science. ResearcherID/Publons slouží k rozlišování autorů pouze v databázi Web of Science. Po registraci a vygenerování unikátního čísla má autor možnost přiřazení vlastních článků ke svému profilu. V rámci databáze Web of Science přímo, ostatní publikace je poté nutné importovat/sjednotit do systému např. v RIS formátu.

Domovská stránka ResearcherID/Publons zde.
Jak integrovat ResearcherID/Publons do ORCID zde.
ResearcherID/Publons FAQ

Přístup do databáze Web of Science:
z univerzitní PC sítě

mimo univerzitní PC síť

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
jiri.masek@ujep.cz