Přehled akcí na leden

Začátek roku v knihovně

Nová dekáda je tady. Copak nám rok 2020 přinese? Osud nás všech je ve hvězdách, jedno je ale jisté – naše knihovna pro každý měsíc chystá nadupaný program plný informací a zábavy. Začínáme  zvolna, leden je měsíc zkouškový a my bychom vás neradi lákali pryč od vážnějších povinností. Přesto však přijměte naše srdečné pozvání. 

Víte o tom, že rok 2020 je Mezinárodním rokem zdraví rostlin? Má zvyšovat povědomí o významu zdravých rostlin a nutnosti jejich ochrany. Pod toto téma se rádi podepíšeme, a tak ve vestibulu knihovny můžete zhlédnout první z tematicky zaměřených výstavek s názvem Mezinárodní rok zdraví rostlin 2020, ve volném výběru se pak nachází další výstavka nesoucí tentokrát název ZIMA – lidové pranostiky

Po celý měsíc u nás stále probíhá poutavá fotografická výstava Check-in Helsinki Jiřího Dvořáka. K nalezení je taktéž ve volném výběru. 

Opomenout nesmíme záležitosti studijní. Moderní doba je pohodlná a my máme spoustu zdrojů na dosah. Někdy o nich ani nevíme, a přitom dělají studium výrazně snazší. Všechny zvídavé osloví náš seminář  Jak na elektronické databáze na UJEP. Přednášet bude Jiří Mašek. Událost se uskuteční v úterý 14. 1. od 10:00 v počítačové studovně. 

Další den, ve středu 15. 1., budeme od 15:00 v počítačové studovně promítat dokumentární film Čas lesu z projektu Jeden svět. Jaké jsou cesty k životaschopnému lesu? Právě na to dokument odpoví. 

Úterý 21. 1. opět přiláká milovníky dokumentů. Na projektoru tentokrát zazáří snímek Piripkura pojednávající o posledních dvou členech stejnojmenného kmene žijícího uprostřed Amazonie. 

Doba odevzdávání závěrečných prací se přiblížila a nejen její tvůrci ocení seminář Jak psát kvalifikační práce, který se koná ve středu 22. 1. od 10:00 v počítačové studovně pod vedením Jiřího Maška.

K vysokoškolskému působení neodmyslitelně patří citace. Citační normy přitom vůbec nemusíme umět zpaměti. Stačí si dokázat chytře pomoci. K efektivní práci s citacemi pomůže další z našich seminářů Citujte snadno – Základy práce s citačním manažerem. Od 10:00 ho v úterý 28. 1. povede opět v počítačové studovně Jiří Mašek. 

Přijďte se tedy ohřát k nám do knihovny. Náš knižní fond narostl o řadu novinek, které taktéž stojí o vaši pozornost! ☺️

Přehled akcí na leden je ke stažení zde.