PŘÍSTUP DO ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ PŘES STAG

Odkazy do e-verzí bakalářských a diplomových prací přes online katalog jsou z technických důvodů dočasně nepřístupné. Problém nefunkčních odkazů nyní řeší dodavatel knihovního systému a předpokládáme, že náprava bude co nejdříve sjednána.

Doporučujeme Vám proto závěrečné práce prohlížet v systému STAG https://portal.ujep.cz/portal/ (po přihlášení do STAGu v sekci Kvalifikační práce), kde navíc můžete zhlédnout i posudky vedoucích a oponentů.