PODMÍNKY PRO VSTUP NA KULTURNÍ AKCE KNIHOVNY

Vážení návštěvníci,

prosíme vás, abyste při účasti na našich kulturních a vzdělávacích akcích v prostorách Vědecké knihovny UJEP dodržovali aktuálně platná protiepidemická opatření nařízená ministerstvem zdravotnictví ČR.

Aktuálně platné podmínky pro vstup do knihovny naleznete v sekci Pro čtenáře.

Děkujeme za pochopení.