PODMÍNKY PRO VSTUP NA KULTURNÍ AKCE KNIHOVNY

Vážení návštěvníci,

prosíme Vás, abyste při účasti na našich kulturních a vzdělávacích akcích v prostorách Vědecké knihovny UJEP dodržovali aktuálně platná protiepidemická opatření nařízená Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Návštěvníci kulturních a vzdělávacích akcí v prostorách Vědecké knihovny UJEP musí při vstupu na akci prokázat, že splňují některou z aktuálně platných podmínek mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření Covidu-19.
Více informací viz https://covid.gov.cz/situace/kultura/spolecenske-akce.

Splnění podmínky je možné prokázat:

  1. dokladem o prodělání onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
  2. národním certifikátem o očkování proti covidu-19.

Respirátor je povinný při vstupu do knihovny i po celou dobu konání akce. Návštěvníky prosíme o dodržování předepsaných rozestupů a respektování vládních protiepidemických opatření.

Děkujeme za pochopení.