LISTOPAD VE VĚDECKÉ KNIHOVNĚ – ČESKÉ DNY NA UJEP

Měsíc listopad ctí své jméno. Na popadaném listí polehává mlha a poslední barevné plody zdobí první sněhové vločky. Zimní semestr je v plném proudu a Vědecká knihovna je nejen útočištěm pro ty, co hledají knihy. I v listopadu jsme si pro naše návštěvníky připravili „něco navíc“. Tradičně je listopad tematicky věnován zemi, která právě předsedá v Radě Evropské Unie, nebude tomu jinak ani v tomto roce. Listopadové akce, které jsme si přichystali, budou tedy povětšinou s „českou stopou“ v návaznosti na české předsednictví.

V rámci Českých dnů na UJEP se můžete těšit na zajímavé přednášky a několik výstav. Listopadový program hned na začátku nabídne přednášku vhodnou především pro studenty UJEP. Jak a kde najít v elektronických zdrojích a knihovním katalogu vhodné studijní materiály a jak pracovat s multivyhledávačem EBSCO Discovery Vám vysvětlí školitelka EBSCO Information Services Mgr. Karolína Podloucká, a to ve čtvrtek 3. listopadu od 13:00 hodin v počítačové studovně VK.

Součástí programu Českých dnů na UJEP bude také „místní“ přednáška věnovaná Českému středohoří. Nejzajímavější lokality, přírodní stanoviště, druhy, co zde žijí, a způsoby, kterými se o České středohoří pečuje, představí v přednášce „Jedinečná příroda Českého středohoří a péče o něj“ Ing. Roman Hamerský, botanik Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Na cestu poznání krás a zajímavostí CHKO České středohoří se s námi vydejte v úterý 8. listopadu od 13:00 hodin v počítačové studovně VK.

Ve spolupráci s Kuba Libri pořádáme již jedenáctý ročník prodejní výstavy zahraničních knih zaměřené na studijní a vědní obory UJEP, a to ve dvou dnech, ve středu 9. listopadu od 10:00 do 16:00 hodin a ve čtvrtek 10. listopadu od 9:00 do 16:00 hodin v MFC lobby.

Poslední listopadová přednáška bude trochu místopisná, trochu objevitelská a hlavně cestovatelská. A kam se vydáme? Přece do severních Čech. Naším průvodcem bude zkušený cestovatel Jan Civín. Jeho „Severotoulky. Dobrodružné výpravy po severních Čechách.“ Vás jistě inspirují pro zdolávání míst, o kterých jste do této chvíle neměli ani tušení. Své netradiční tipy Vám představí ve své cestovatelské přednášce v úterý 22. listopadu od 17:00 v počítačové studovně VK.

Nabídka listopadových výstav je podzimně pestrá. Ve volném výběru pokračuje putovní výstava zapůjčená Agenturou ochrany přírody a krajiny „Ochrana přírody a krajiny v České republice“. Výstavní prostor jsme doplnili nově o fotografie z fondu CHKO České středohoří „Fotografie Českého středohoří“.

Vitrína ve vstupní hale zůstává i nadále prostorem, kde si můžete prohlédnout odborné publikace a propagační předměty na téma CHKO České středohoří. Atmosféru Českých dnů na UJEP dokreslí výstava propagačních materiálů a odborných publikací věnujících se České republice a její působnosti v EU „České dny na UJEP“. Výstavu najdete ve vitrínách ve volném výběru VK.

A poslední výstava, na kterou bychom Vás rádi pozvali, je virtuální. „Dospěli jsme v EU“ je předsednická výstava fotografií u příležitosti oslav 18 let ČR v EU. Výstava ukazuje příběh tzv. dospívání České republiky od přístupových jednání, přes významné události až po pozitiva, která naše členství v EU přináší. Výstavu si můžete prohlédnout po celý listopad na webu Vědecké knihovny UJEP.

Na závěr naší listopadové nabídky máme jeden zkušební přístup, a to do databáze CAB Abstracts with full text. Tento zdroj je zaměřený na odborné časopisy z oblasti zemědělství, životního prostředí, veterinární medicíny, turistiky, výživy a ekonomiky.

Doufáme, že si z naší listopadové nabídky vyberete, a budeme se těšit na Vaši návštěvu.

O jakýchkoliv změnách u připravovaných akcí Vás budeme informovat. Zde na webu, na FB i Instagramu.

Leták s přehledem akcí je ke stažení zde.