KVĚTEN V KNIHOVNĚ

Měsíc lásky začíná prvomájovým líbáním pod rozkvetlou třešní či jabloní. Tímto polibkem by ženy měly být celý rok krásné, zdravé, zároveň zajišťoval lásku a plodnost zamilovanému páru. Svěží zelená, barevnost mnoha květů a včely, které mají opravdu napilno, takový je květen.

A jaký bude květen ve Vědecké knihovně?

Již po páté v tomto roce můžete využít naší speciální nabídku, kterou si připomínáme 10 let existence Vědecké knihovny. Poznamenejte si do svých diářů středu 10. 5. 2023. V tento den proběhne opět AMNESTIE DLUŽNÍKŮ. Odpustíme dluh všem, kteří v daný den vrátí dlužnou knihu do knihovny u výpůjčního pultu.

Na jaře mnozí z nás začnou vyrážet za sportovním vyžitím do přírody. Jízda na kole, běh, turistika, všechny tyto činnosti nesou riziko zranění. Víte, jak se zachovat, pokud jste svědky nehody nebo fyzické nevolnosti? Jaké jsou základy první pomoci? Vědecká knihovna si ve spolupráci s Fakultou zdravotních studií UJEP připravila v květnu hned dva termíny Kurzu první pomoci pod vedením zkušené lektorky Mgr. Lucie Libešové, v úterý 9. 5. 2023 od 13:00 hodin a ve středu 10. 5. 2023 od 13:00 hodin v zadní části volného výběru VK UJEP. Na oba termíny je omezen počet účastníků na 15. V případě zájmu o účast na kurzu první pomoci se prosím zaregistrujte na e-mailu: dagmar.novakova@ujep.cz.

I tento měsíc jsme si pro studenty a akademiky opět připravili dvě užitečná školení.

Ve středu 17. 05. 2023 od 13:00 hodin se můžete online přes MS Teams připojit a zúčastnit se školení Elektronické informační zdroje (EIZ) pod vedením školitele Bc. Jiřího Maška. Připomeneme si, že moderní akademická knihovna nabízí kromě knižního fondu také přístup do obsáhlých odborných lincencovaných databází. Školení vám pomůže se uživatelsky zorientovat v problematice elektronických zdrojů, naučíte se rešeršní strategii, jak vyhledávat, získávat a následně pracovat s plným textem, text dokumentu řádně ocitovat nebo vyexportovat článek v požadovaném formátu.

Ve čtvrtek 18. 5. 2023 od 13:00 hodin je připraveno druhé neméně užitečné školení citačního manažeru Citace PRO+, opět pod vedením Bc. Jiřího Maška a opět online přes MS Teams. Pokud tápete, nebo máte nejasnosti při tvorbě citací, a nikdy jste nepracovali s citačním manažerem Citace PRO+, pak si toto květnové školení nenechte ujít.

Výstavy jsou již neodmyslitelnou součástí našeho programu. V květnu se do prostoru volného výběru VK UJEP vrátí výstava fotografií z fondu Vědecké knihovny UJEP mapující uplynulých 10 let jejího fungování 10 let Vědecké knihovny UJEP.

Pokud jste si ještě nestačili prohlédnout výstavu Signované knihy ve fondu VK UJEP, která na vás čeká ve velké vitríně v přízemí knihovny, pak tak můžete ještě učinit.

A jak jsme naší květnovou aktualitu začínali, tak také skončíme. O lásce, to je název tematické výstavy knih z fondu Vědecké knihovny UJEP ve vitrínkách volného výběru.

Doufáme, že si z naší májové nabídky něco vyberete a budeme se těšit na vaši návštěvu.

Vaše Vědecká knihovna UJEP

O jakýchkoliv změnách u připravovaných akcí Vás budeme informovat. Zde na webu, na FB i Instagramu.

Leták s přehledem květnových akcí je ke stažení zde.