Česko-německé čtení, Radek Fridrich Na trase linie S1