Elektronické informační zdroje

  • datum: 25. listopad 2021 od 14:00
  • místo: Vědecká knihovna UJEP (počítačová studovna)
  • formát: seminář
  • web: https://knihovna.ujep.cz/cs/online-skoleni-zdroju
  • pořadatel: VK UJEP
  • kontakt: jiri.masek@ujep.cz
  • cílová skupina: Akademičtí pracovníci, studenti UJEP