Promítání cyklu krátkých videí a dokumentů o Slovinsku

  • datum: 22. listopad 2021 od 15:00
  • místo: Vědecká knihovna UJEP (počítačová studovna)
  • formát: kulturní akce
  • pořadatel: VK UJEP
  • kontakt: michaela.sobotova@ujep.cz
  • cílová skupina: Akademičtí pracovníci, studenti UJEP, veřejnost