Zdroje podle fakult

Doporučené zdroje podle fakultního zaměření je možné dohledat v níže uvedené tabulce, oborově vyhovující zdroj pro danou fakultu je označen A. 

Zdroj/fakulta

FSE

PřF

FSI

PF

FF

FZS

FŽP

FUD

Oxford Journals HSS

A

A

A

A

Cambridge Journals Full

A

A

A

A

A

A

A

A

Academic Search Complete a CEEAS

A

A

A

A

A

A

A

A

Proquest Central

A

A

A

A

A

A

A

A

Springer Link

A

A

A

A

A

A

A

Wiley online Library

A

A

A

A

A

A

A

Science Direct

A

A

A

A

A

A

Sage HSS

A

A

A

A

JSTOR

A

A

A

A

Art and Architecture Source

A

A

A

Knovel

A

A

A

Cinahl+With Full Text

A

A

IoPscience

A

A

Gale Literature Source

A

Citační zdroje

Scopus 

A

A

A

A

A

A

A

A

Web of Science 

A

A

A

A

A

A

A

A

Podle licenčních smluv je dovoleno používat databáze pouze pro vlastní studijní a výzkumné potřeby, nesmí být využívány pro komerční účely. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů, převyšující aktuální osobní studijní a výzkumnou potřebu, je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést až k zablokování přístupu k danému EIZ pro celou univerzitu. Více informací zde.

Elektronické informační zdroje je možné využívat i z domova, mimo domovské IP adresy univerzity. Návod na zřízení vzdáleného přístupu do zdrojů naleznete zde.