Zdroje podle fakult

Doporučené zdroje podle fakultního zaměření je možné dohledat v níže uvedené tabulce, oborově vyhovující zdroj pro danou fakultu je označen A. 

Zdroj/fakulta

FSE

PřF

FSI

PF

FF

FZS

FŽP

FUD

Oxford Journals Full Collection

A

A

A

A

A

A

A

A

Cambridge Journals Full

A

A

A

A

A

A

A

A

Academic Search Complete 

A

A

A

A

A

A

A

A

Proquest Central

A

A

A

A

A

A

A

A

Springer Compact

A

A

A

A

A

A

A

Wiley Online Library Full

A

A

A

A

A

A

A

Science Direct Freedom Collection

A

A

A

A

A

A

Sage HSS Package

A

A

A

A

JSTOR Arts & Sciences, Business & Economics 

A

A

A

A

Art and Architecture Source

A

A

A

Taylor & Francis – Social Science & Humanities Library 

A

A

A

A

Medline Complete 

A

IoPscience

A

A

Citační zdroje

Scopus 

A

A

A

A

A

A

A

A

Web of Science 

A

A

A

A

A

A

A

A

Podle licenčních smluv je dovoleno používat databáze pouze pro vlastní studijní a výzkumné potřeby, nesmí být využívány pro komerční účely. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů, převyšující aktuální osobní studijní a výzkumnou potřebu, je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést až k zablokování přístupu k danému EIZ pro celou univerzitu. Více informací zde.

Elektronické informační zdroje je možné využívat i z domova, mimo domovské IP adresy univerzity. Návod na zřízení vzdáleného přístupu do zdrojů naleznete zde.