Elektronické zdroje

CEL-badge CZ-plny


Elektronické informační zdroje (EIZ)
jsou online databáze, jež v sobě zahrnují předplatné vědeckých publikací a odborných časopisů a které uživatelům na UJEP umožňují bezplatně získat přístup k informacím důležitým pro vědu, výzkum a výuku.
Jejich obsah je často dostupný v plném znění, a to ve formátu PDF nebo HTML. V databázích můžete kromě plných textů článků a knih nalézt řadu dalších údajů: statistická data, tabulky, grafy, novinové zprávy, e-knihy atd.
Podle licenčních smluv, které UJEP uzavřela s dodavateli databází, je dovoleno používat tyto zdroje pouze pro vlastní studijní a výzkumné potřeby a nesmí tak být využívány pro komerční účely. Hromadné stahování dat z jednotlivých zdrojů, převyšující aktuální osobní studijní a výzkumnou potřebu, je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést až k zablokování přístupu k danému EIZ pro celou univerzitu. Více informací o problematice licenčních podmínek. Více informací zde.
Se zdroji je možné pracovat (bez nutnosti přihlášení) z počítačové sítě UJEP nebo je možné využít možnosti tzv. vzdáleného přístupu. 


Základní vyhledávač  EBSCO DISCOVERY vyhledávání v dostupných elektronických zdrojích pro UJEP
 

Potřebujete vědět, zdali UJEP předplací konkrétní titul v databázích? Nástroj Full Text Finder  nalezne a zjistí, zdali, kde a v jaké databázi je daný titul časopisu nebo e-knihy pro UJEP dostupný


Elektronické knihy na UJEP, viz odkaz


Citace: Citační manager CitacePRO. Návod (pro přihlášení využijte přihlášení pro instituce, pro přístup použijte přihlašovací údaje jako do STAGU), ČSN ISO 690


Elektronické zdroje můžete také prohlížet z pohodlí domova přes tzv. vzdálený přístup, návod na zřízení vzáleného přístupu naleznete zde.


Články z databází ke kterým nemá UJEP předplacen přístup, lze za určitých podmínek také získat pomocí Meziknihovní výpůjční služby (MVS) formulář


Potřebujete poradit? Volejte 475 286 013 nebo pište na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


NOVINKY:

 

 

STM

Víte také o projektu VIZ?

Projekt VIZ - Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj (Reg. číslo CZ.1.05/3.2.00/12.0229)
zpřístupňuje prestižní vědecké časopisy vydavatelů Oxford University Press a Cambridge Univerzity Press. Tituly jsou k dispozici zdarma všem studentům a akademikům v síti UJEP. Vstup do databází je zajištěn přes webové stránky Vědecké knihovny UJEP (knihovna.ujep.cz) v sekci elektronické zdroje.
www.oxfordjournals.org, nebo obecněji o datbázi zde,
www.cambridge.org nebo obcně zde zde.
 

Uživatelské statstiky k projektu VIZ naleznete zde.

Odkaz na uživatelskou příručku nalezente zde.
 
V případě dotazů, nebo pokud budete mít zájem o školení, pište na  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
 Více o projektech na UJEP, naleznete zde.Vážení zaměstnanci a studenti UJEP. 

 

Vědecká knihovna pro vás získala přístup do slovníků řady LINGEA LEXICON 5. V tomto případě se jedná o slovníky anglický a německý. Lingea Lexicon jsou jedny z nejobsáhlejších jazykových slovníků, které obsahují řádově desítky tisíc hesel, slovních spojení, frází a příkladů reálného jazyka. Více viz odkaz.
Ve Vědecké knihovně jsou slovníky nainstalovány na všech PC v areálu volného výběru, kdy spouštěcí ikony naleznete na ploše jednotlivých PC.
V případě potřeby využívání slovníků na katedrách, např. pedagogy, jsou spouštěcí ikony umístěny na domovských serverech jednotlivých fakult. Postup pro spuštění slovníků na katedrách je popsán zde
Souběžně je možné využívat program na maximálně deseti PC.
V případě dotazů se volejte (6013) nebo pište na jiri.masek@ujep.cz. 


 

PressReader

Zajistili jsme pro vás čtenáře přístup do databáze PressReader . Ta v sobě obsahuje vždy aktuální výtisky deníků jako jsou např. Independent, Sun, Washington Post, Guardian, Mladá Fronta. K dispozici je také archiv jednotlivých vydání (standardně 60 dní) a podpora pro mobilní zařízení. 

  


Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Prioritní osa: 3 Komercializace a popularizace VaV
Oblast podpory: 3.2 Propagace a informovanost výsledcích VaV
Výzva: 4.3 Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven

Informace k jednotlivým projektům je možné nalézt na webu www.risy.cz po zadání konkrétního názvu, registračního čísla nebo IČ UJEP.
 

Na UJEP jsou dostupné tyto elektronické informační zdroje z projektů:
 
VIZ: Vědecké informační zdroje pro výzkum a vývoj (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0229)
Oxford Journals STM  http://www.oxfordjournals.org/
Více o projektu VIZ naleznete v odkazu na dokument zde
 
SCI-INFO: vědecké informační zdroje pro ČR (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0230)
Academic Search Complete   http://search.ebscohost.com
 
Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0228)
 
Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0225)
 
Chemické elektronické informační zdroje pro VaV (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0231)
 
MENDELU RESEARCH LIBRARY (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0227)
Environment complete   http://search.ebscohost.com
 
STMFull: plnotextové databáze pro výzkum a vývoj (reg. č. CZ.1.05/3.2.00/12.0232)
 
 
Projekty z programu MŠMT Informace - základ výzkumu (IZV)
 
 
LR 1304 PQ-ECON (Econlith with Fulltext)
 
 
LR 1307 ELIZA (Literature Online, Literature Resource Center, Art Source)
Více o projektu ELIZA naleznete v odkazu zde
 
LR 1308 NL 4 HSS (Business Source Complete)
Hodnocení vědy:
Prezentace Thomson Reuters 2010

A B E C E D N Í   S E Z N A M :

Art Source (od 9/2013)
ASPI - právnický systém [ návod ]
BioOne FullText návody ]
Bluenomics - makroekonomická databáze 
Cambridge Journals Online - plné texty časopisů
Central & Eastern European Academic Source
České elektronické knihy [manuál, seznam přístupných titulů]
EBSCO - přístup k plným textům více než 3 000 zahraničních časopisů [ návod ]
EBSCO Discovery Service - metavyhledavač v elektronických i tištěných zdrojích
EBSCO eBook Collection - [ manuál ČJ ; manual ENG ; Centrum podpory / Support center ;
seznam přístupných titulůseznam podporovaných technických zařízení (čteček aj.) ]
EconLit with Full Text - ekonomická databáze s plnými texty
Elsevier Science Direct - přístup k elektronickým verzím časopisů nakladatelství Elsevier  [ návod ]
EnviroNetBase - Natura: vědecké informační zdroje přírodních věd
Environment Complete (přístup přes EBSCO) - životní prostředí
Environmental Sciences & Pollution Management Database (ESPM) - databáze pro životní prostředí

ERIC - bibliografická databáze z oblasti vzdělávání 
Geobibline - geografická databáze
Google Books - vyhledávání knih naskenovaných firmou Google [ návod ]
Google Scholar - vyhledávání odborných textů [ návod ]
IOPscience - plné texty přírodovědných časopisů IoP Publishing
JIB - jednotná informační brána
Journal Citation Reports- údaje o citacích a impact faktoru vědeckých časopisů
JSTOR Arts & Sciences Collection I-IV - plnotextová databáze pro humanitní a společenské vědy
Kluwer Online - přístup k elektronickým verzím časopisů nakladatelství Kluwer (nyní součást Springer)
Knovel Library Premium - 550 faktografických a referenčních příruček pro přírodní vědy a techniku
Literature Online -320 000 děl anglické a a americeké poezie, dramat a prózy
Literature resource center - bibliografická a plnotextová databáze
Manuscriptorium - historické knižní fondy
Nursing @ Ovid - Informační zdroje pro medicínu a příbuzné obory
OECD eLibrary - socio-ekonomická statistická data
Oxford Journals Online - plné texty časopisů
PressReader - více než 2100 novinových titulů z celého světa v den jejich vydání (stažení do mobilního zařízení)
ProQuest STM - multioborová plnotextová databáze
SAGE journals - plné texty časopisů z humanit. a spol. věd  [seznam dostupných titulů] [ manuál ]
Scopus - bibliografická a citační databáze  [ manuály
Springer LINK - přístup k plným textům elektronických verzí časopisů nakladatelství Springer 
TOXLINE - bibliografická databáze k toxikologii
Web of Science - bibliografická a citační databáze Další informacezákladní návod ČJprezentace ze semináře,
Wiley Interscience 
- přístup k plným textům elektronických verzí časopisů nakladatelství Wiley Další informace

Databáze EBSCO Academic Search™ Ultimate vznikla v září roku 2016 a je považována za nástupce databáze EBSCO Academic Search Complete (předplácí také UJEP). Obsahuje cca 12 000 odborných plnotextových časopisů, které se snaží o pokrytí všech dostupných vědních disciplín a oborů. Více o databázi na webu vydavatele zde.
Seznam dostupných časopisů zde.
Přístup do databáze je automaticky zajištěn pomocí Multivyhledávače EBSCO na stránkách knihovny.  

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

logo-elib

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum