WRITEFULL – ZKUŠEBNÍ PŘÍSTUP

Od pondělí 2. 11. až do konce listopadu má naše Univerzita J. E. Purkyně zajištěn zkušební přístup k nástroji Writefull.

Writefull je užitečný online nástroj určený pro akademické psaní a pro korekci odborných textů v anglickém jazyce. Při práci využívá prvky a algoritmy pokročilé umělé inteligence (Deep Learing) i rozsáhlou jazykovou databázi s využitím dat z již dříve publikovaných textů.
V rámci zkušebního přístupu můžete vyzkoušet dva online nástroje pro již napsané texty (Writefull Revise a Writefull Cite) nebo doplněk Writefull do Wordu, který pomůže s korekturou textů přímo během psaní.

Více o zkušebním přístupu naleznete v uvedeném odkazu.