WRITEFULL

Do konce listopadu 2020 mají všichni uživatelé z řad UJEP možnost využít zkušební přístup do akademického nástroje Writefull.

Writefull je užitečný online nástroj určený pro akademické psaní a pro korekci odborných textů v anglickém jazyce. Při práci využívá prvky a algoritmy pokročilé umělé inteligence (Deep Learing) i rozsáhlou jazykovou databázi s využitím dat z již dříve publikovaných textů.

V rámci zkušebního přístupu je možné vyzkoušet dva online nástroje pro kontrolu již napsaného textu (Writefull Revise a Writefull Cite) nebo doplněk do Wordu (Writefull for Word), který využijete přímo při psaní textu.

1. Writefull for Word (pro Word 2019, resp. Office 365)  – korekce anglických akademických odborných textů z hlediska slovní zásoby, gramatiky, vyjadřovacího stylu, pravopisu a interpunkce. Writefull for Word nabízí navíc tzv. „Sentence Palette“ – prohledávatelnou sbírku vět a frází, které se běžně používají ve vědeckých publikacích. Link pro stažení Writefull for Word. Instalaci lze provést přímo z Appsource kliknutím na tlačítko GET IT NOW v levé části obrazovky. K přihlášení do Writefull for Word je pro instalaci doplňku třeba zadat e-mailovou adresu s doménou @ujep.cz.

2. Writefull Revise (https://revise-ujep-cz.writefull.ai/) – webová aplikace nástroje Writefull určená ke kontrole již hotových odborných anglických textů.

3. Writefull Cite (https://cite-ujep-cz.writefull.ai/) – webová aplikace, která dokáže identifikovat na základě využití umělé inteligence a lingvistických algoritmů části odborného textu, kde by se měl vyskytovat odkaz na použitou literaturu. Na rozdíl od tzv. antiplagiátorských systémů není Writefull Cite založen na databázi již publikovaných článků, ale využívá lingvistických algoritmů a umělé inteligence.

Představení produktů Writefull Revise, Writefull Cite, Writefull for Word najdete v přiloženém PDF.
Návod pro doplněk Writefull pro Word najdete v přiloženém PDF.