Taylor & Francis

V průběhu června a července 2021 mají studenti a akademičtí pracovníci UJEP možnost využít zkušební přístup do prestižní databáze Taylor & Francis a to v kolekcích Social Science & Humanities Library (SSH) a Science & Technology Library (ST). Přístup do zdroje je zajištěn v rámci počítačové sítě celé univerzity i pomocí vzdáleného připojení “z domova”. Autentifikace uživatele je provedena přes eduID údaje. Databáze je vám k dispozici až do 31.7.2021.

Homepage Taylor & Francis

Popis kolekce: Social Science & Humanities Library od vydavatelství Taylor & Francis zahrnuje přes 1 400 titulů recenzovaných časopisů z oblasti sociálních a humanitních věd a tvoří tak jednu z nejrozsáhlejších kolekcí v rámci T&F.
–  Web vydavatele (AJ)
–  Seznam titulů v kolekci SSH

Popis kolekce: Science & Technology Library je nejobsáhlejší kolekcí vydavatelství Taylor & Francis se zaměřením na oblast přírodních věd a techniky. Kolekce obsahuje více než 500 titulů recenzovaných časopisů, více než 80 % je zahrnuto ve Web of Science.
Web vydavatele (AJ)
Seznam titulů v kolekci ST

Vstup do databáze z univerzitní PC sítě: Taylor & Francis
Vstup do dat
abáze mimo univerzitní PC síť:
1. Na hlavní stránce vyhledejte ikonu – Log In, následně v kolonce Select your institution vyplňte univerzitu (Jan Evangelista Purkyne Univesity),
2. vložte vaše eduID údaje,
3.  jste připojeni.