Political Science Complete

Studenti a akademičtí pracovníci UJEP mají od 15. 2. 2021 do konce března 2021 zajištěn zkušební přístup do databáze Political Science Complete. Zdroj Political Science Complete je zdrojem informací pro studenty, vědce a státní instituce. Výzkumníkům poskytuje časopisy v plném textu, sborníky nebo konferenční materiály včetně výstupů Mezinárodní asociace politických věd. V plném textu pokrývá zásadní politická témata mezinárodního významu v oblasti politických věd. Databáze je součástí platformy EBSCOhost.

Pokrytí plného textu:

  • Více než 680 časopisů v plném textu
  • Bezmála 330 sborníků a monografií v plném textu
  • Bezmála 48 000 konferenčních příspěvků
  • Tezaurus s více než 28 000 termíny

Informace na webu vydavatele Political Science Complete
Stručné video představení databáze pomocí Youtube.
Seznam titulů dle obsahu: PDF
Seznamy pokrytí titulů: PDF

Odkaz na webinář 23.2.2021: https://bit.ly/3aF46Jy

Vstup do databáze z univerzitní PC sítě.
Vstup do databáze mimo univerzitní PC síť.

Pro případný přístup k plným textům je nutné znát pouze své eduID údaje.