ProQuest One Literature

Od 1. 3. 2022 do 15. 4. 2022 mají studenti a akademičtí pracovníci UJEP k dispozici zkušební přístup do databáze ProQuest One Literature.

ProQuest One Literature představuje novou službu Literature Online a nabízí 3 miliony textů, videozáznamy a další materiály zásadní pro studium světové literatury v angličtině. Obsahuje odborné časopisy, e-knihy, primární zdroje, dizertace, referenční díla, literární kritiky, video a audio, ad.

Adresa pro přímý přístup do zdroje: ProQuest One Literature.
Databáze je k dispozici také společně s ostatními kolekcemi ProQuest na adrese https://www.proquest.com.

Promo materiály:
Informační brožura v čj
Video ukázka
Záznam webináře ProQuest One Literature (v češtině)

Přístup do zdroje je nastaven pro počítačovou síť celé univerzity. Vzdálený přístup do databáze (mimo pc sít UJEP) je možný prostřednictvím vašich eduID údajů.

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz