Cultural History Online

Od  13. 9. 2021 do 13. 10. 2021 mají studenti a akademičtí pracovníci UJEP možnost využít zkušební přístup do databáze Cultural History od vydavatelského domu Bloomsbury.

Uvedená databáze je mimořádným digitálním zdrojem, který se zabývá kulturou a kulturním děním napříč staletími od starověku až po současnost. Díky své interdisciplinární povaze a stále se rozšiřujícím sbírkám tak zdroj slibuje, že se může stát v mnoha ohledech důležitým zdrojem informací, a to např. od kulturních studií a sociologie až po historii a antropologii. Díky exkluzivnímu digitálnímu přístupu do Cultural Histories je také možné využívat rozsáhlé kolekce elektronických knih, obrazové podklady a další podpůrné funce, jako jsou např. plány výuky nebo interaktivní časové osy.

Přístup do zdroje je zajištěn v rámci počítačové sítě celé univerzity i pomocí vzdáleného připojení “z domova”. Autentifikace uživatele je provedena přes eduID údaje.

Databáze je vám k dispozici až do 13. 10. 2021.

Homepage Cultural History

Propagační materiály