DeGruyter (Complete Journal Package 2021)

De Gruyter Journals

Studenti a akademičtí pracovníci UJEP mají od 1. 3. 2021 do 30. 5. 2021 zajištěn zkušební přístup do databáze odborných časopisů od vydavatelství De Gruyter. Obsahem je téměř 350 časopisů, z nichž řada má vysoký Impact Factor a patří mezi špičku v daném oboru.

Seznam dostupných titulů Complete Journal Package 2021

Vstup do databáze z PC sítě UJEP.

Vstup do databáze mimo univerzitní PC.
Postup:
1. Na hlavní stránce databáze vyhledejte ikonu – Log In a potvrďte,
2. v kolonce Find your Instistution vyhledejte naší univerzitu (např. termín Purkyne) a výběr potvrďte,
3. v otevřené stránce vyhledejte zelenou ikonu Login (Identity Provider for UJEP) a potvrďte,
4. vyplňte eduID údaje jako do STAGu (studenti) nebo Novellu (zaměstananci),
5. jste připojeni.