ARTFILMS Digital

BLOOMSBURYARTFILMS Digital

Jedná se o unikátní elektronicky zdroj, který nabízí více než 1 600 filmových děl od špičkových umělců a nezávislých filmařů z celého světa. Přístup je zajištěn do 31. května 2022 a je dostupný pouze z PC sítě UJEP.

Text vydavatele: Tato jedinečná kolekce obsahuje díla a filmy s významným společenským dosahem. Jej obsah pochází z Austrálie, Velké Británie, USA, Německa, Dánska, Francie, Maďarska Japonska aj. a pokrývá oblasti, jako jsou vizuální a užitné umění, film, mediální studia, hudbu, tanec, historii, filozofii a další. Součástí jsou například tituly: Miloše Formana : The Fourth NY Film Festival – Bella Figura, díla Jiřího Kyliána – Birth-Day, Jiri Kylian’s Car Men – Jiří Kylián: The Choreographer – Jiří Kylián: L’enfant et les sortilèges (The Child and the Magic Spells) – Jiří Kylián: Forgotten Memories – Nederlands Dans Theatre & Jiri Kylian: Three Ballets – Jiri Kylian: Symphony of Psalms – Sleepless , Jiří Kylián – Jiri Kylian: Svadebka – Jiří Kylián: Torso

Mimo video obsahu Artfilms Digital zahrnuje kurzy, dokumentární filmy, rozhovory a další obsah, který baví, vzdělává a informuje zároveň.

Produkt obsahuje témata:
Architektura – Jazyk/Literatura – Komunikace a kultura – Média/televize – Taneční hudba – Dizajn/Móda/Šperky – Živé umění – Digitální umění – Filozofii nových médií – Náboženství – Film/Kino/Fotografia/Divadlo – Art-terapie – Vizuální umění.

Seznam titulů je možné shlédnout na uvedených webových stránkách vydavatele.
Vstup do databáze je možný pouze z PC sítě UJEP.

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz