MLA International Bibliography with Full Text

je obsáhlá databáze pro studium a výuku moderních jazyků, literatury, lingvistiky, rétoriky, folklóru a filmových věd od Modern Language Association (MLA) a EBSCO.
Jedná se o zdroj informací pro studenty, pedagogy a vědecké pracovníky v humanitních oborech, která nabízí rozsáhlé kolekce bibliografických záznamů a odborných časopisů v plném textu.
Kompletní obsah nabízí: 2,8 milionů detailních bibliografických záznamů od první poloviny 20. století do současnosti, 6 000 odborných periodik (1 000 v plném textu)…
Přístup je otevřen do 2.11.2019, na základě IP adres UJEP.

Přímé linky pro vyhledávání v databázích:
MLA Directory of Periodicals
MLA International Bibliography with Full Text