ACADEMIC SEARCH ULTIMATE

Text vydavatele: Databáze Academic Search Ultimate byla vytvořena v reakci na zvyšující se nároky akademické komunity a nabízí nejširší kolekci recenzovaných plnotextových časopisů, včetně mnoha časopisů indexovaných v předních citačních indexech. Více o databázi zde.

Databáze obsahuje:

  • 10 021 titulů časopisů v aktivním plném textu
  • 9 017 titulů recenzovaných časopisů v aktivím plném textu
  • 6 506 titulů recenzovaných časopisů v aktivním plném textu bez embarga
  • 5 254 titulů časopisů v altivním plném textu, které jsou zároveň indexované ve Web of Science či Scopusu

Seznamy titulů:

Časopisy & magazíny: PDF, Excel, HTML
Další zdroje: PDF, Excel, HTML 
Seznam titulů dle obsahu: PDF, Excel,HTML

Přístup je otevřen do 7. 4. 2019, a to na základě IP adres z univerzitní sítě.

Vstup do databáze je z webové adresy:
https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s6294505&groupid=main&profile=ehost&defaultdb=asn