RAKLIT: VÁŽNĚ? NEVÁŽNĚ! – INTERKULTURNÍ LITERATURA 22.6.2021 OD 17:00

Rakouské kulturní fórum v Praze Vás zve na úterní video-diskusi, která se bude konat 22.6. od 17h.

Interkulturní literatura je v posledních desetiletích jedním z nejvýraznějších fenoménů současné německojazyčné literatury. Na rozdíl od německé literární scény, kde se literatura autorů s jiným kulturním a jazykovým zázemím diskutuje již od 80. let minulého století, v rakouském kontextu se dostává tato tendence do popředí výrazněji až v poslední době a je reprezentována plejádou nanejvýš originálních a zajímavých autorů a autorek, mezi které patří také Michael Stavarič (*1972), Anna Kim (*1977) a Milena Michiko Flašar (*1980). Spojuje je jejich vztah k českému kulturnímu prostředí?

Více se o autorech i o tom, co to vlastně interkulturní literatura je, dozvíme v diskuzi s germanistkami doc. Danou Pfeiferovou a doc. Renatou Cornejo (FF UJEP).

Pořad připravila: doc. PaedDr. Dana Pfeiferová Ph.D.

Moderuje: Mgr. Václava Beyerová (e-mail pro dotazy k pořadu: vaclava.beyerova@rkfpraha.cz)

Linky na akce: