Zkušební přístup Academic Search Ultimate do 31. ledna 2022

Už jen dva týdny mají akademičtí pracovníci a studenti UJEP  k dispozici zkušební přístup do databáze Academic Search Ultimate. Jedná se o plnotextovou multioborovou databázi časopisů. Podrobnější informace a online přístup najdete na webu naší knihovny zde.