Česko-německého čtení Stanislava Struhara

K naší knihovně už neodmyslitelně patří autorská čtení. Bude nám ctí hostit událost Česko-německého čtení Stanislava Struhara, rakouského spisovatele českého původu, které pořádá Rakouská knihovna ve spolupráci s katedrou germanistiky FF UJEP a Collegiem Bohemicem, ve středu 16. 3. od 17:00 ve volném výběru Vědecké knihovny.