ÚNOR VE ZNAMENÍ VÝSTAVY “10 LET VĚDECKÉ KNIHOVNY UJEP”

Po celý rok 2023 si budeme připomínat významné desetileté výročí Vědecké knihovny UJEP. Už deset let je naše knihovna v té podobě, v jaké ji známe, knihovna, která se neustále modernizuje, aby svým uživatelům poskytla přístup k nejnovějším informacím a technologiím. Při této příležitosti jsme si dali tu práci a vybrali z našeho bohatého archivu fotografie, které připomínají, jak „šel čas s Vědeckou knihovnou“. Vznikla tak výstava „10 LET VĚDECKÉ KNIHOVNY UJEP“, která je k vidění ve volném výběru VK UJEP.

Ve čtvrtek 9. 2. 2023 v čase od 8:00 do 15:00 hodin se Vědecká knihovna připojí k celouniverzitní akci DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UJEP. V rámci DOD UJEP nabídne možnost komentované prohlídky (vždy v celou hodinu a na vyžádání u výpůjčního pultu), registraci pro nové uživatele zdarma a celodenní volný vstup pro všechny návštěvníky VK UJEP.

Také v tomto měsíci proběhne naše „speciální nabídka“ k připomenutí desetiletého výročí. V pátek 10. 2. 2023 můžete využít akci AMNESTIE DLUŽNÍKŮ, kdy odpustíme dluh všem, kteří v daný den vrátí dlužnou knihu do knihovny u výpůjčního pultu (volný výběr VK UJEP).

Během února knihovna nabídne studentům a akademikům hned dvě užitečná školení pod vedením našich zkušených školitelů.

Elektronické informační zdroje – školení je určeno pro studenty a pedagogy, kteří pro své studium a práci hodlají využívat odborné informace z licencovaných zahraničních databází. Ty jsou pro studenty a pedagogy na UJEP k dispozici zdarma. V této problematice si můžete rozšířit obzory hned dvakrát, a to ve středu 15. 2. 2023 od 10:00 hodin (online v aplikaci MS Teams) a v úterý 21. 2. 2023 od 10:00 hodin (prezenčně v počítačové studovně VK UJEP). Obě školení proběhnou pod odborným vedením Bc. Jiřího Maška.

Zpracování rešerše pro kvalifikační práci  – druhé neméně důležité školení pro všechny, kdo se chystají nebo již píší závěrečnou práci. Mgr. Denisa Vrábľová Vám zde ukáže cestu k základním studijním materiálům a nastíní otázky, které byste si měli položit před započetím Vaší práce. Opět pro Vás máme dva termíny.  V pátek 17. 2. 2023 od 10:00 hodin se můžete připojit online v aplikaci MS Teams a v úterý  28. 2. 2023 od 14:00 hodin proběhne školení prezenčně v počítačové studovně VK UJEP.

Závěrem naší únorové aktuality připomeneme ještě dvě drobné výstavy, které můžete vidět ve vitrínách knihovny. První najdete ve vstupní hale – „Rok 2023 – Evropský rok dovedností“. Výstava se věnuje vysokoškolské problematice v evropském kontextu a nabízí výběr publikací z knihovního fondu. Za druhou se musíte vydat do volného výběru, kde je k vidění tematická výstava „Knihovna jako podpora studia a vědy“.

Přijměte naše srdečné pozvání k návštěvě Vědecké knihovny UJEP.

O jakýchkoliv změnách u připravovaných akcí Vás budeme informovat. Zde na webu, na FB i Instagramu.

Leták s přehledem únorových akcí je ke stažení zde.