Rakouská knihovna

Rakouská knihovnaÖsterreich-Bibliothek aktualitykatalogrk1 Periodikaarchivrk

Rakouská knihovna (RK) v Ústí nad Labem byla otevřena 3. dubna 2014 zemským hejtmanem a starostou města Vídně dr. Michaelem Häuplem. Prostorově a organizačně je součástí Vědecké knihovny Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a obsahuje více než 3.200 svazků (viz online katalog). Rakouská knihovna nabízí všem čtenářům – pedagogickým a vědeckým pracovníkům, studentům i zájemcům o Rakousko z řad široké veřejnosti – nejen literaturu rakouských spisovatelů, ale i literaturu z oblasti dějin, reálií, politiky, sociologie, ekonomie, filozofie, psychologie, umění (architektury, hudby, výtvarného umění), gender studies aj. Zvláštní oddělení je věnováno hlavnímu městu Vídeň. Všechny publikace, mezi nimiž jsou i vybrané české překlady, jsou k dispozici k zapůjčení v přehledně členěném volném výběru.

Rakouská knihovna, kterou katedra germanistiky FF UJEP od svého založení v r. 1990 budovala ve spolupráci s rakouskými institucemi, byla zřízena za finanční podpory Rakousko-české společnosti ve Vídni, pražské pobočky rakouské pojišťovny UNIQA, a. s. a Magistrátu města Vídně. Je součástí mezinárodní sítě rakouských knihoven Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraničních věcí ve Vídni (Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres) a v České republice úzce spolupracuje s Rakouským kulturním fórem v Praze.

Rakouská knihovna nabízí široké veřejnosti nejen rakouskou literaturu a literaturu o Rakousku, ale pořádá pravidelně také kulturní akce jako např. autorská čtení, přednášky, výstavy nebo filmové večery (viz Aktuality). Jejím cílem je, jak prostřednictvím svého knižního fondu tak i na základě dalších svých aktivit, podporovat cíleně a dlouhodobě výzkum a vzdělávání v oblasti otázek souvisejících s Rakouskem a zároveň zprostředkovávat rakouskou kulturu v severočeském regionu a prohlubovat tak vzájemné vztahy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou.

Adresa:
Vědecká knihovna Univerzity J. E. Purkyně
Rakouská knihovna
Pasteurova 5
CZ-400 96 Ústí nad Labem

Vědecký garant:
doc. Mgr. Renata Cornejo,Ph.D
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 47528 6489

Knihovník:
Mgr. Roman Opat
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
+420 47528 6035

Knižní fond RK je průběžně aktualizován. Své návrhy na nákup nových knih můžete zasílat knihovníkovi RK na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

 

Výroční zprávy

2014
2015
2016
2017


Odkazy:

Kultura:

Program Rakouského kulturního fóra v Praze
Alte Schmiede in Wien
Pražský literární dům autorů německého jazyka

Rešerše:

Bibliotheksnachrichten (Rezensionen online open) – volně přístupné recenze online k beletrii, literatuře faktu, dětské literatuře a dalším literárním žánrům
IZA (Innsbrucker Zeitungsarchiv online) – databanka recenzí k německojazyčné a cizojazyčné literatuře v denním tisku
Katalog Rakouské národní knihovny
Literaturhaus Wien

Tisk:

Volltext (Zeitung für Literatur) – Vídeňské literární noviny, zaměřené na současnou literaturu všech žánrů (předtisky, úryvky literárních děl a z nových knih, rozhovory s autory, reportáže, literární kritiky, autorské portréty)
Zeitschrift Profil online – časopis o aktuálním politickém, kulturním a společenském dění v Rakousku

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

logo-elib

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum