PROVOZ VĚDECKÉ KNIHOVNY UJEP OD 31. 5. 2021

Vážení uživatelé,

knihovna je otevřena s možností absenčních výpůjček i prezenčního studia. Při vstupu do knihovny je nutné dodržovat aktuálně platná hygienická opatření (nasazené respirátory, dezinfekce rukou, rozestupy), sledovat značení, informační plakáty a dbát pokynů zaměstnanců knihovny.

Do knihovny mají povolen vstup pouze studenti UJEP (dle PŘÍKAZU REKTORA Č. 2/2021 K TESTOVÁNÍ STUDENTŮ NA PŘÍTOMNOST VIRU SARS-CoV-2) a dále pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci UJEP (dle PŘÍKAZU REKTORA Č. 1/2021 K TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA PŘÍTOMNOST VIRU SARS-CoV-2).  Ke vstupu do budovy používejte prosím čipové karty (otevřený je pouze horní vchod do knihovny). Uživatelé z řad registrované veřejnosti mohou žádat o vypůjčení dokumentů přes výdejové okénko.

PŮJČOVÁNÍ:

  • Výpůjčky poskytujeme absenční i prezenční. Dokumenty ve volném výběru si můžete již vyhledávat sami nebo stále můžete využívat služby připravených dokumentů na základě předem objednané literatury. 
  • Dokumenty za skladu si objednávejte formou žádanek z knižního katalogu. Knihy jsou k dispozici do 30 minut od vyžádání a na vyzvednutí máte 7 dní.
  • Dokumenty z volného výběru je i nadále možné objednávat přes online formulář na webu knihovny Individuální objednávka literatury s uvedením termínu vyzvednutí. Před vyzvednutím vždy počkejte na e-mail s potvrzením o vyřízení Vašeho požadavku. Výdej objednaných dokumentů je umožněn v rámci otevírací doby knihovny ve volném výběru. Připravené objednané dokumenty si vypůjčíte na SelfChecku. V případě, že si objednané dokumenty nevyzvednete ve stanoveném termínu, budou následující den vráceny zpět do oběhu.

VRACENÍ:

  • K vracení vypůjčených dokumentů využívejte přednostně návratový automat, který je v nepřetržitém provozu. K dispozici máte dále SelfCheck ve volném výběru, popř. výpůjční pult. Prodlužování výpůjční lhůty dokumentů si můžete provádět sami ve svém čtenářském kontu.

OSTATNÍ DOSTUPNÉ SLUŽBY:

  • Registrace, skenování, kopírování
  • Online konzultace k elektronickým databázím, rešerším, citacím objednávejte přes formulář ONLINE KONZULTACE umístěném na webu knihovny.
  • Pro potřeby prezenčního studia a s ohledem na současná epidemiologická opatření jsou v omezeném režimu k dispozici PC studovna a studijní místa v prostorách volného výběru.

MIMOŘÁDNÁ OTEVÍRACÍ DOBA KNIHOVNY:
PO­­-PÁ 8:00-18:00

Jakékoliv dotazy a nejasnosti Vám rádi zodpovíme na  pult@knihovna.ujep.cz nebo na tel. (+420) 475 28 6024, (+420) 475 28 6026, (+420) 702 201 972.