ASPI, Anopress a Normy ČSN

ASPI – Automatizovaný systém právních informací je komplexní systém pro práci s právními informacemi. Pokrývá všechny předpisy publikované na území ČR včetně předpisů měst a obcí a předpisů ES/EU. ASPI je zároveň unikátní pomůcka pro každého, kdo se potřebuje orientovat v nezměrném množství zákonů, právních předpisů, komentářů výkladů atd.
Co najdete v ASPI?
Návod a instalační soubor
Tipy pro práci s ASPI

ANOPRESS – je elektronická mediální databáze českých tištěných periodik, přepisů rozhlasových a televizních pořadů. Obsah vybraných zpravodajských a informačních serverů je denně aktualizován, články a zprávy z deníků aktuálního data jsou v něm k dispozici od 8 hodin ráno, přepisy relací rozhlasu a televize jsou zařazovány s minimální časovou prodlevou, týdeníky a ostatní periodika zpravidla v den vydání. Služba monitoringu médií ANOPRESS IT poskytuje on-line autorizovaný přístup do všech aktuálně přístupných mediálních zdrojů včetně archivu od roku 1996.
Co najdete v Anopressu?
V rámci UJEP je hrazen přístup z jednoho počítače, který je vázán na konkrétní IP adresu. NENÍ tedy možné poskytovat čtenářům naše autorizační údaje do databáze k volnému užívání. Pokud budete mít zájem o rešerši článků k určitým klíčovým slovům a tématům, nebo z určitého časového období, můžete se na nás obrátit.

NORMY ČSN – Vědecká knihovna UJEP nabízí přístup do elektronické databáze norem ČSN ONLINE. Najdete zde jednak platné normy ČSN, tak normy neplatné, které byly zpracovány elektronicky.
Přístup k elektronické databázi ČSN je umožněn na dvou vyhrazených počítačích ve volném výběru (3. patro VK UJEP). V případě zájmu o přístup kontaktujte obsluhu u výpůjčního pultu.
Všechny normy jsou zpřístupněny ve formátu PDF. Z licenčních důvodů je možné normy studovat pouze na příslušných počítačích, a není dovoleno normy tisknout, ani jinak rozmnožovat.
Podrobné vyhledávání v normách.

Kontakt:
Mgr. Denisa Vrábľová
tel.: (+420) 475 286 014
e-mail: denisa.vrablova@ujep.cz

Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz