Humanitní a společenské vědy

EBSCO databáze (Art & Architecture SourceEbsco hostCEEAS)
Vstup do zdrojů.
Informace o zdrojích.
Přístup do databází EBSCO mimo univerzitní síť.
Návody na práci v databázích EBSCO.

Literature Resource Center – GALE
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji.
Přístup do databáze mimo univerzitní síť.
Návody na práci v Literature Resource Center – GALE.

Sage HSS
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji.
Přístup do databáze mimo univerzitní síť.
Návody na práci v Sage HSS.

Jstor I. – IV.
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji.
Přístup do databáze mimo univerzitní síť.
Návody na práci Jstor.

ProQuest (Central)
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji (Central).
Přístup do databáze mimo univerzitní síť.
Návody na práci v databázi ProQuest: vyhledávání–video, vyhledávání.

Cambridge Journals Full
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji.
Přístup do databáze mimo univerzitní síť.
Návody pro Cambridge Journals: uživatelská příručka.

Oxford Journals (HSS)
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji.
Přístup do databáze mimo univerzitní síť.
Návody pro Oxford Journals: uživatelská příručka.

Science Direct 
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji.
Přístup do databáze mimo univerzitní síť.
Návody na práci v Science Direct: zde.

Springer Link
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji.
Přístup do databáze mimo univerzitní síť.
Video návod na vyhledávání v SpringerLink.

Wiley Online Library Journals – Full
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji.
Přístup do databáze mimo univerzitní síť.
Návod pro Wiley: zde.

Pro práci se zdroji je nutné dodržovat licenční podmínky vydavatelů databází. Více informací zde.

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz