Přírodní vědy, technologie, lékařství

CINAHL Plus With FullText,
Ebsco host,
CEEAS,
MEDLINE,
GreenFILE,
LISTA
Poskytovatel výše uvedených databází je Ebsco. Databáze mají společné rozhraní pro přístup a zároveň jsou součástí multivyhledávače Ebsco Discovery.
Vstup do zdrojů.
Informace o zdrojích: CINAHL Plus With FullTex, Ebsco host, CEEAS, MEDLINE. GreenFILE, LISTA.
Přístup do databází EBSCO mimo univerzitní síť.
Návody na práci v databázích EBSCO.

ProQuest Central
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji.
Přístup do databáze mimo univerzitní síť.
Návody na práci v databázi (vyhledávání–video, vyhledávání).

IOP Science
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji.
Přístup do databáze mimo univerzitní síť.
Návody: videa.

EnviroNetBase
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji.
Přístup do databáze mimo univerzitní síť.

Knovel
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji.
Přístup do databáze mimo univerzitní síť.
Návody: uživatelská příručka.

Cambridge Journals Full
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji.
Přístup do databáze mimo univerzitní síť.
Návody: uživatelská příručka.

Science Direct 
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji.
Přístup do databáze mimo univerzitní síť.
Návody na práci v Science Direct.

Springer Link
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji.
Přístup do databáze mimo univerzitní síť.
Video návod na vyhledávání.

Wiley Online Library
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji.
Přístup do databáze mimo univerzitní síť.
Návod. 

Pro práci se zdroji je nutné dodržovat licenční podmínky vydavatelů databází. Více informací zde.

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz