Přírodní vědy, technologie, lékařství

Ebsco host, MEDLINE Complete,
Poskytovatel výše uvedených databází je Ebsco. Databáze mají společné rozhraní pro přístup a zároveň jsou součástí multivyhledávače Ebsco Discovery.
Vstup do zdrojů.
Informace o zdrojích: Ebsco hostMEDLINE. GreenFILE, LISTA.
Přístup do databází EBSCO mimo univerzitní PC síť:
Pro přístup z domova použijte přímý odkaz. Následně pro přístup k plnému textu zadejte údaje jako do Stagu (studenti)/Novellu (zaměstnanci).
Návody na práci v databázích EBSCO.

ProQuest Central
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji.
Přístup do databáze mimo univerzitní PC síť:
Použijte přímý odkaz, kdy přihlašovací údaje jsou shodné s údaji jako do do Stagu (studenti)/Novellu (zaměstnanci).
Návody na práci v databázi (vyhledávání–video, vyhledávání).

IOP Science
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji.
Přístup do databáze mimo univerzitní PC síť:
Na úvodní stránce v pravém horním rohu vyberte ikonu – Log in – a z nabídky vyberte – Athens / Institution login– následně využijte a dohledejte Univerzia Jana Evangleisty Purkyně. Následně zadejte údaje jako do Stagu/Novellu.
Návody: videa.

Cambridge Journals Full
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji.
Přístup do databáze mimo univerzitní PC síť:
Na úvodní stránce v pravém horním rohu vyberte ikonu – Log in – vyberte – Log in via Shibboleth or Athens -a z rolovacího pole Federace vyberte Czech Republic a u Organizace vyberte UJEP. Výběr potvrďte – Select. Následně zadejte údaje jako do Stagu/Novellu.
Návody: uživatelská příručka.

Science Direct 
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji.
Přístup do databáze mimo univerzitní PC síť:
Na úvodní stránce v pravém horním rohu vyberte Sign in a potvrďte – následně v okně Welcome vyberte sign in via your institution, organization… a povrďte  –  v okně Find you institution vyhledejte Jan Evangelista Purkyne University in Usti nad Labem a potvrďte. Zadejte údaje jako do Stagu (studenti)/Novellu (zaměstnanci).
Návody na práci v Science Direct.

Springer Compact
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji.
Přístup do databáze mimo univerzitní PC síť:
Na úvodní stránce v pravém horním rohu vyberte Sign up a potvrďte –  vyberte Log in via Shibboleth or Athens a potvrďte – v rolovacím poli Or, find your institution (via Shibboleth) vyberte Jan Evangelista Purkyne… a potvrďte. Zadejte údaje jako do Stagu (studenti)/Novellu (zaměstnanci).
Video návod na vyhledávání.

Wiley Online Library
Vstup do zdroje.
Informace o zdroji.
Přístup do databáze mimo univerzitní PC síť:
Na úvodní stránce v pravém horním rohu vyberte Login/Regitser a potvrďte – v přihlašovacím okně vyberte INSTITUTIONAL LOGIN a potvrďte – v poli Search for your institution vyberte Jan Evangelista Purkyně… a potvrďte. Zadejte údaje jako do Stagu (studenti)/Novellu (zaměstnanci).
Návod. 

Pro práci se zdroji je nutné dodržovat licenční podmínky vydavatelů databází. Více informací zde.

Kontakt:
Bc. Jiří Mašek
tel.: (+420) 475 286 013
e-mail: jiri.masek@ujep.cz