Kalendárium

Prosinec 2013 - Bohuslav Martinů

miniMartinu123. výročí narození

Dne 8. prosince 1890 se narodil český světově proslulý hudební skladatel, jeden z nejvýznamnějších skladatelů 20. století, po Smetanovi, Dvořákovi a Janáčkovi čtvrtý z klasiků české hudby, Bohuslav Martinů.

Bohuslav Martinů (1890 – 1959)

Prosinec 2013 - Jaroslav Durych

miniDurych127. výročí narození

Dne 2. prosince 1886 se narodil český prozaik, básník, dramatik, esejista, publicista, také teolog a vojenský lékař, Jaroslav Durych.

Jaroslav Durych (1886 – 1962)

Listopad 2013 - Mikoláš Aleš

malyMikolasAles161. výročí narození

Dne 18. listopadu 1852 se narodil český malíř, grafik a ilustrátor, klasik českého umění 19. století, Mikoláš Aleš.

Mikoláš Aleš (1852 - 1913)

Listopad 2013 - Eliška Krásnohorská

malaEliska166. výročí narození

Dne 18. listopadu 1847 se narodila česká básnířka, libretistka, spisovatelka, překladatelka a průkopnice ženského hnutí, Eliška Krásnohorská.

Eliška Krásnohorská
(1847 - 1926)

Listopad 2013 - Jan Mukařovský

malyJanMuk122. výročí narození

Dne 11. listopadu 1891 se narodil český estetik, jazykovědec a literární teoretik, čelní představitel českého literárněvědného a estetického strukturalismu, Jan Mukařovský.

Jan Mukařovský (1891 - 1975)

Listopad 2013 - Karel Jaromír Erben

malyKJErben202. výročí narození

Dne 7. listopadu 1811 se narodil český básník, prozaik, jazykovědec, historik, archivář, překladatel a sběratel českých lidových písní
a pohádek, Karel Jaromír Erben.

Karel Jaromír Erben
(1811 - 1870)

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum