Kalendárium

Září 2013 - Antonín Dvořák

Antonin Dvorak172. výročí narození

Dne 8. září 1841 se narodil světově nejhranější český hudební skladatel, zakladatel české kantátové a oratorní tvorby, pedagog, Antonín Dvořák.

Antonín Dvořák (1841-1904)

Srpen 2013 - JIŘÍ ORTEN

jiriorten94. výročí narození

Dne 30. srpna 1919 se narodil český básník existencionálního zaměření, autor próz, knižních dramat a literárně zaměřených deníků, Jiří Orten.

Jiří Orten (1919–1941)

Srpen 2013 - JAKUB DEML

demljakub135. výročí narození

Dne 20. srpna 1878 se narodil český kněz, básník a spisovatel, předchůdce moderních literárních směrů, zejména surrealismu, Jakub Deml.

Jakub Deml (1878–1961)

Srpen 2013 - ALOIS JIRÁSEK

aloisjirasek1162. výročí narození

Dne 23. srpna 1851 se narodil český prozaik a dramatik, tvůrce českého historického realistického románu, Alois Jirásek.

Alois Jirásek (1851–1930)

Srpen 2013 - JOSEF DOBROVSKÝ

josefdobrovsky1260. výročí narození

Dne 17. srpna 1753 se narodil český kněz, historik, fi lolog, racionální osvícenský vědec a zakladatel slavistiky v českých zemích, Josef Dobrovský.

Josef Dobrovský (1753–1829)

Červenec 2013 - OTA PAVEL

pavel83. výročí narození

Dne 2. července 1930 se narodil český prozaik, novinář a sportovní reportér, autor autobiografi ckých próz s tématy z vlastního dětství, Ota Pavel.

Ota Pavel (1930–1973)

MULTIVYHLEDÁVAČ katalog knih a databází

 

  at

ceproniv

eds1

knihkupectvi

ptejtese

logo sever knih

npu

logo-muzeum